• Lex van Lieshout

Nieuwe plannen gemeente om zorg betaalbaar te houden

LEUSDEN De gemeente heeft een nieuw beleidskader voor het sociaal domein vastgesteld. Hierin staat wat Leusden de komende vier jaar doet om de zorg goed en betaalbaar te houden. ,,En ook hoe we stimuleren dat iedereen naar vermogen mee kan doen in onze gemeente." De gemeente komt niet uit met het budget voor het sociaal domein. Om meer grip te krijgen, monitort Leusden de resultaten van de zorg die mensen krijgen en wil ze de zorguitgaven transparant maken. ,,Je kunt de uitgaven immers alleen beïnvloeden als je weet wat het prijskaartje en het resultaat is van de verschillende mogelijkheden. Daarnaast werken we intensiever samen met lokale zorgpartners en maatschappelijke organisaties zodat mensen dicht bij huis zorg kunnen krijgen tegen aanvaardbare kosten." De komende vier jaar ligt de focus op bestrijden van eenzaamheid, toegankelijkheid, jeugdhulp, dementie, verward gedrag, armoede en arbeidsparticipatie. Dit zijn volgens de gemeente actuele thema's, die ook landelijk spelen.