• Archief BDUmedia

Nieuwe opleidingslocatie politieacademie in Leusden

LEUSDEN In Leusden komt een opleidingslocatie van de politieacademie. Door de politie en het ministerie van JenV is gewerkt aan een actieplan om aanbevelingen uit het rapport 'Samen werken aan goed politieonderwijs en –onderzoek' uit te voeren. Eén van de maatregelen is 2 miljoen euro - oplopend naar structureel 16 miljoen euro in 2022 - extra erbij zodat zij extra docenten kan aannemen en de huisvesting uit kan breiden met één extra locatie in Leusden.

Om de groei van de instroom van aspiranten op te vangen, hebben de korpsleiding en de Politieacademie afgesproken dat er extra docenten komen op alle zes de locaties waar aspiranten worden opgeleid. In totaal komen er in het hele land tot 2024 circa 150 docenten bij. Ook is er in de CAO afgesproken dat er 10 miljoen extra voor het vakspecialistisch onderwijs (VPO) beschikbaar komt.

PITTIG VRAAGSTUK ,,De Politieacademie staat voor een pittige opgave vanwege het vervangingsvraagstuk en behoefte aan nieuwe mensen en mensen met andere vaardigheden zoals bijvoorbeeld digitale kennis. Daarnaast is het onderwijsprogramma uitgebreid met thema's als morele vorming, mentale en fysieke weerbaarheid, terrorismebestrijding en het herkennen en voorkomen van etnisch profileren."

WISSELINGEN IN TOP Bij de vernieuwing van het politieonderwijs en de aansturing daarvan zijn andere vaardigheden nodig, bleek tevens uit het rapport. Daarom zullen er op korte termijn ook enkele personeelswisselingen plaatsvinden in de top. Leonard Kok, lid van de korpsleiding, begrijpt dat deze maatregelen voor de direct betrokkenen ingrijpend zijn, maar noemt ze onvermijdelijk. ,,De Politieacademie heeft in deze belangrijke fase een leidinggevend team nodig waarmee de uitdagingen voor de toekomst voortvarend kunnen worden opgepakt.