Nieuwe kerkelijke rubriek 'Geloven in Leusden'

LEUSDEN Met ingang van deze week presenteren de kerken in Leusden en Achterveld zich gezamenlijk op de paginagrote rubriek 'Geloven in Leusden' in de Leusder Krant. Onder auspiciën van de redactie van de krant, leveren de kerken één keer in de vier weken naast artikelen, foto's een actueel kerkaanbod om de pagina te vullen.

Belangrijk element op de maandelijkse pagina is het overzicht van de diensten. ,,Dat was ook de aanleiding om met de redactie te gaan praten'', vertelt Carola van den Heuvel, initiatiefnemer namens de Raad van Kerken. ,,We zochten een meer uitnodigende vorm om geïnteresseerden te informeren over wat Leusden op kerkelijk gebied te bieden heeft. Iedereen moet weten dat hij of zij van harte welkom is bij de diensten.''

Hoewel internet in toenemende mate een rol speelt bij de informatievoorziening -veel kerken hebben bijvoorbeeld eigen websites- blijken de preekroosters in de krant nog steeds een belangrijke rol te spelen. ,,Maar het mocht wel wat frisser en overzichtelijker'', vindt Van den Heuvel. De gedachtevorming die daarna plaatsvond leidde tot het plan om één keer in de vier weken een paginagrote rubriek te maken, die door de kerken zelf gevuld wordt. De kerkvieringen nemen op de pagina nog steeds een prominente rol in. De consequentie is wel dat die nog maar één keer per maand wordt gepubliceerd op papier en niet langer wekelijks.

,,Maar dat hoeft geen probleem te zijn'', denkt Van den Heuvel. ,,Iemand die dat wil kan de kerkdiensten uitknippen en onder handbereik bewaren. Maar de diensten zijn ook online overzichtelijk te vinden. Bijvoorbeeld op de site van de Leusder Krant óf via de pagina van de Raad van Kerken in Leusden.''

Van den Heuvel vindt het winst dat de pagina ook ruimte biedt voor artikelen die vanuit de kerken zelf worden aangeleverd. ,,Daarmee kunnen de kerken laten zien wat ze belangrijk vinden. Maar het geeft de aangesloten kerken ook de gelegenheid iets van hun identiteit te laten zien.''

De bij de Raad van Kerken aangesloten genootschappen krijgen bij toerbeurt de gelegenheid de rubriek in te vullen. ,,De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de artikelen ligt ook bij de redactie van dienst. De pagina krijgt dan ook de 'kleur' van de betreffende kerk'', benadrukt Van den Heuvel. Uiteindelijk bewaakt de redactie van de Leusder Krant de journalistieke grenzen.

De rubriek moet uiteindelijk ook het belang van samenwerking tussen de kerken benadrukken. Het zijn allemaal Christelijke kerken die hun deuren wijd open zetten voor belangstellenden en een actieve rol in de samenleving spelen. Welke keuzes de lezers van de krant vervolgens maken is uiteraard hun eigen zaak.''

De eerste aflevering van 'Geloven in Leusden' is te vinden in de Leusder Krant van woensdag 21 oktober. Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 'De Koningshof' droeg de redactionele bijdragen aan met een opiniërend artikel over het vluchtelingenvraagstuk in relatie tot confessionele achtergronden.

foto Carola van den Heuvel nam namens de Raad van Kerken het initiatief voor de nieuwe rubriek.