Nieuwe damwand in Valleikanaal

LEUSDEN In het Valleikanaal, ten noorden van stuw Asschat in Leusden, vervangt Waterschap Vallei en Veluwe de bestaande oeverbescherming. Dit is nodig om uitslijting van de oevers te voorkomen. Het werk start op maandag 9 oktober met het inrichten van het werkterrein. Op maandag 16 oktober start het grondwerk en plaatsing van de nieuwe oeverbescherming. Naar verwachting is het werk medio november gereed.

De nieuwe oeverbescherming met een totale lengte van 375 meter bestaat uit planken van 5 meter lang, 20 centimeter breed en 5 cm dik. Deze planken worden in de grond getrild. Waterschap Vallei en Veluwe probeert de overlast van het trillen tot een minimum te beperken. Inwoners die toch overlast ervaren of andere vragen over het werk hebben, kunnen contact opnemen met de heer A. Fikse via telefoonnummer 06 - 135 582 54.

Tijdens het werk, is op werkdagen het fietspad vanaf de Asschatterweg tot de brug bij het Krakhorsterverlaat afgesloten. Voor fietsers wordt dan een tijdelijke omleidingsroute ingesteld. Buiten werktijden is het Jaagpad weer toegankelijk voor fietsers.