• Oud-burgemeester Annemieke Vermeulen nam eind december vorig jaar afscheid.

    Foto Rinus van Denderen

'Nieuwe burgemeester moet makkelijk de schoolklas binnen lopen'

LEUSDEN Niet alleen de gemeenteraad is betrokken bij de eisen waaraan de nieuwe burgemeester van Leusden zou moeten voldoen. Behalve het bedrijfsleven en bewoners heeft ook de jongerengemeenteraad zich gebogen over de gewenste eigenschappen en kwaliteiten van de sollicitanten. ,,Hij of zij moet makkelijk de schoolklas binnen stappen om een babbeltje te maken", verlangt de vertegenwoordiging van de Leusdense basisscholen van de nieuwkomer. Deze suggestie wordt naar alle waarschijnlijkheid overgenomen in de profielschets die woensdag 22 februari definitief wordt vastgesteld.

Frits van Breda

De benoeming van een nieuwe burgemeester is een proces dat voor het merendeel in beslotenheid verloopt. Het vaststellen van de eisen waaraan naar de mening van de raad een nieuwe burgemeester zou moeten voldoen, verloopt in alle openheid. Daarna is het aan de vertrouwenscommissie en hun adviseurs om samen met de commissaris van de Koning, Willibrord van Beek, tot een voorstel te komen waarover de gemeenteraad moet besluiten.

ADVIESBUREAU De eerste openbare bespreking over de eisen waaraan de nieuwe burgemeester volgens de raad zou moeten voldoen, heeft inmiddels plaatsgevonden. De fractievoorzitters met als adviseurs Erik Luchtenburg (directeur/gemeentesecretaris) en namens het college wethouder Erik van Beurden vormen samen de vertrouwenscommissie. Als secretaris fungeert griffier Ina Schutte. Roel Madiol, voorzitter van de commissie, bracht verslag uit van wat er tot op heden is gebeurd. Met hulp van een ingeschakeld adviesbureau is uiteindelijk een concept profielschets geformuleerd.

,,Onze burgemeester heeft 'Samenleving Voorop' in het DNA", is voor de commissie een belangrijke eis. Er wordt van de nieuwkomer verwacht dat hij of zij kansen ziet om de lokale democratie te vernieuwen. Van de burgemeester wordt verder verwacht dat er slim samengewerkt wordt met de omliggende gemeenten. Er moet getoond worden dat Leusden een aantrekkelijke samenwerkingspartner is.

SAMENGAAN In het profiel voor de nieuwe burgemeester wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de toekomst van de gemeente. ,,Leusden is sterk genoeg om zelfstandig de eigen kerntaken uit te voeren." Over mogelijk samengaan met omliggende gemeenten wil de huidige gemeenteraad ook in de komende jaren niets horen.

De bijzondere raadsvergadering, die op woensdag 22 februari om 19.00 uur begint, zal worden bijgewoond door de commissaris van de Koning. Als de profielschets is vastgesteld start er een procedure die begint met het publiceren van de vacature door de minister van Binnenlandse Zaken. De Commissaris van de Koning maakt een selectie uit de kandidaten en geeft die door aan de Leusdense vertrouwenscommissie. Deze commissie maakt een verdere selectie en bespreekt die met de Commissaris. Uiteindelijk leidt dit tot een voorstel waar de gemeenteraad mee moet instemmen. Naar verwachting zal de hele procedure in het najaar worden afgerond.