• Wethouder Vos kondigde honderd woningen aan in Mastenbroek.

    Arnoud J Spaaij

'Mastenbroek ligt nog helemaal open'

ACHTERVELD Gemeente Leusden en provincie Utrecht hebben al langer geleden bepaald dat het terrein langs de Ruurd Visserstraat en de Meester van Bergweg bestemd is voor woningbouw. Mastenbroek 2 moet daar ontwikkeld worden.

Arnoud J Spaaij

In het kader van participatie door de samenleving was er vorige week een zogenaamde meedenkavond. Zo'n vijfendertig bezoekers waren te gast in de de Oude Bieb van Dava die hiervoor het initiatief had genomen samen met de Dorpsraad Achterveld-Stoutenburg. Onder die vijfendertig mensen waren nog al wat beleidsmakers van onder andere WSL, provincie Utrecht, gemeente Leusden en vertegenwoordigers van andere maatschappelijke organisaties zoals van Dava zelf.

Onder andere burgemeester Bouwmeester en wethouder Vos leidden de avond in. Daaruit bleek dat het terrein nu in handen is van twee eigenaren, gemeente Leusden en Alliantie. Dat zijn daarmee de partijen die over de ontwikkeling praten. Gemeente Leusden moet marktconform handelen, maar ook andere partijen kunnen in de ontwikkeling een rol spelen. Die partijen moeten zich wel inkopen, liet Bouwmeester weten. Vos meldde dat in Mastenbroek 2 volgens hem ruimte is voor zo'n zestig tot honderd woningen. Die moeten dan gebouwd worden binnen de rode contour, die loopt vanaf de Jan van Arkelweg vanaf ongeveer het bord bebouwde kom, om de boerderij die ligt aan de Meester van Bergenweg, tot aan flat aan de Ruurd Visserstraat.

Wethouder Wim Vos: ruimte voor zestig tot honderd woningenVos wees op de beperkte mogelijkheden die woningcoöperaties als de Alliantie tegenwoordig hebben. Voor de ontwikkeling hoopt Vos daarom nog wel op een rol van andere partijen. ,,We denken aan een ontwikkeling van goedkope en duurdere koop- en huurwoningen in de verhouding van dertig procent voor ieder segment. Of er bijvoorbeeld levensloopbestendige woningen ontwikkeld moeten worden, daarnaar zal onderzoek worden gedaan."

LEERCASUS Dat onderzoek zou wellicht veel informatie kunnen halen uit de meedenksessies. DAVA is via het provinciale project 'Kleine kernen blijven gezond, vliegwiel van gemeenschapskracht' samen met drie andere projecten uitgekozen als leercasus. Dit omdat dit meedenkinitiatief de leefbaarheid in het Achterveld kan beïnvloeden. Door het stempel leercasus is er geld ter beschikking gesteld aan DAVA voor de begeleiding van het meedenken.

In de inleiding vorige week woensdag was ook plaats voor een aanzet van Ton Rolink. Rolink is bij de totstandkoming van De Oude Bieb door de gemeente ingehuurd als procesbegeleider. Nu gaf hij de denkrichting aan voor de avond over Mastenbroek. Daarin kwam vooral de combinatie wonen en zorg aan de orde. De aanwezigen brachten via themagroepen tijdens de brainstorm diverse ideeën in. Vanuit de discussiegroepen kwam meerdere keren het idee om hofjes te bouwen waarin bewoners met verschillende leeftijden door elkaar kunnen wonen. De uitkomst van de avond wordt nog nader door een werkgroep samengevat. Op 4 maart komt de werkgroep met een vervolg.