• Ton Dijkstra

Niet meer parkeren op bedrijventerrein Larikslaan

LEUSDEN Parkeren op het braakliggende bedrijventerrein aan de Larikslaan in Leusden is vanaf 1 oktober verboden. Ook de vrachtwagenparkeerplaats wordt met ingang van die datum opgegeven. De gemeente Leusden wil het terrein aan de Larikslaan herontwikkelen tot kleinschalig bedrijventerrein.

De gemeente voert momenteel gesprekken met gegadigden voor de percelen. In aanvulling daarop heeft AFAS Software aangegeven dat zij een deel van het terrein voor de komende drie jaar van de gemeente wil huren. Het bedrijf wil deze locatie gebruiken als opslag van bouwmaterialen en bouwketen en er een bouwroute aanleggen voor de nieuw te bouwen campus van AFAS op de hoek Randweg/Groene Zoom.

VERBOD Momenteel wordt het terrein aan de Larikslaan door medewerkers van omliggende bedrijven veelvuldig gebruikt om te parkeren. In verband met de genoemde ontwikkelingen is dat niet langer mogelijk. Inmiddels zijn borden op de locatie geplaatst waarop dit parkeerverbod wordt aangekondigd.