• Achter het toegangshek van kampeerterrein Waterloo komen geen Tiny Houses.

    Marcel Koch

'Nee' tegen Tiny Houses

LEUSDEN Er komen geen Tiny Houses op het kampeerterrein Waterloo aan de Doornseweg. De voltallige gemeenteraad hield de deur op slot.

Marcel Koch

Van weerzin tegen Tiny Houses was geen sprake, zo bleek tijdens de raadsvergadering van vorige week, maar de raadsleden kregen geen warm gevoel bij de locatie middenin de natuur. ,,Als SP juichen we diversiteit in woningbouw toe, maar niet in een natuurgebied. Als je twintig huisjes in een bos neerzet, vind ik dat geen verrijking van de natuur. Ik denk dat er binnen de gemeente andere plekken geschikter zijn voor een dergelijk initiatief'', aldus SP-raadslid Guus van Ginkel.

De VVD oordeelde dat het plan van initiatiefnemer Vereniging Tiny Waterloo, ondersteunt door Landgoed Den Treek-Henschoten, te veel open einden kende. ,,We hadden er geen goed gevoel bij'', zegt VVD-raadslid Klaas Roskam. ,,Op een aantal essentiële punten was het verhaal ons te vaag, waardoor we ons geen goed beeld konden vormen hoe de initiatiefnemers het nou daadwerkelijk hadden bedacht.'' Ank van Woerdekom (D66): ,,Wat we nodig hebben als Leusden is een brede visie op bouwen in het buitengebied en we moeten ons hier niet ad hoc in laten in rommelen''.

Landgoed Den Treek-Henschoten kocht kampeerterrein Waterloo eind vorig jaar voor acht ton en sloot nadien een huurovereenkomst af met Vereniging Tiny Waterloo die op een deel van het terrein twintig Tiny Houses wilde realiseren. Daarvoor diende de bestemming aangepast te worden van camping naar natuur- en woonbestemming. De gemeenteraad wees het verzoek hiertoe unaniem af.

LEUSDEN ,,Natuurlijk zijn we teleurgesteld, maar het is zoals het is'', reageert Hanke Nijman, bestuurslid van Vereniging Tiny Waterloo nuchter op het besluit van de gemeente om geen Tiny Houses op kampeerterrein Waterloo aan de Doornseweg 29b toe te staan.

Uiteraard had Nijman, bekent ze eerlijk, zich al een voorstelling gemaakt hoe het zou zijn om te wonen in een duurzaam huisje van bescheiden formaat op die naar eigen zeggen geweldige plek middenin de natuur, op het fraaie landgoed Den Treek. ,,Maar wel wetende dat het nog geen uitgemaakte zaak was'', voegt ze er direct aan toe. ,,Als jonge vereniging zijn we aan het pionieren, dan weet je dat het pad dat je wilt bewandelen niet gladgestreken is. We hoopten in samenspraak met betrokken partijen deze stap te zetten, maar helaas is het niet gelukt. Als vereniging hebben we ons best gedaan. De uitspraak van de raad was helder.''

Wat betreft de kritiek van (direct) omwonenden, zij vreesden onder meer overlast bij de komst van de Tiny Houses in hun achtertuin, merkt Nijman op: ,,We hadden graag met ze in gesprek gegaan over de invulling van ons plan, maar zij kozen ervoor dit niet te doen. Wat ik daarvan vind? Dat doet er niet toe.''

ENTHOUSIASME De resolute afwijzing van de Leusdense politiek - de fracties hadden lang over de herontwikkeling van het terrein gediscussieerd - heeft het enthousiasme bij de leden van Vereniging Tiny Waterloo (VTW) niet getemperd. Nijman: ,,We blijven uitzien naar opties om onze gewenste woon- en leefvorm invulling te geven. Het liefst in de omgeving van Leusden. Of we goede moed hebben? Uiteraard, we hebben vertrouwen in elkaar en in de kansen die 'tiny living' de samenleving biedt. Wij, en dan doel ik op onze leden, geloven dat deze leefvorm – duurzaam kleinschalig wonen met behoud van en zorg voor de natuur in de breedste zin – noodzakelijk is voor onze omgeving, voor onze aarde. Kortom, we blijven vasthouden aan onze filosofie en hopen ooit dat onze droom realiteit wordt.''

ONDOORDACHT PLAN Jack Brandsen, zijn woning grenst aan het toegangshek van het kampeerterrein, is verheugd dat de opzichtige flirt van VTW met Landgoed Den Treek niet de zegen van de gemeente heeft gekregen. ,,Het was een ondoordacht plan en ik ben blij dat de raad tot eenzelfde conclusie is gekomen. Het stond bol van de open einden.'' Brandsen denkt dat het zeker heeft meegeholpen dat een flink aantal raadsleden zelf poolshoogte is komen nemen op het perceel aan de Doornseweg. ,,En de tijd en moeite namen naar onze bezwaren te luisteren. Wij hebben altijd gezegd dat we niet tegen Tiny Houses zijn, maar dat er op het landgoed toch een andere, betere plek te vinden moet zijn waar de vereniging haar gewenste woonvorm kan realiseren.''