• Het grondgebied aan de Tabaksteeg

    Marcel Koch

Mouwen Tabakssteeg blijven opgestroopt

LEUSDEN Bij de bewoners aan de Tabaksteeg blijven de hemdsmouwen hoog opgestroopt. Een open gesprek met het college heeft daar geen verandering in gebracht.

Marcel Koch

Stichting De Boom trekt aan de touwtjes. Dat gevoel overheerst bij een afvaardiging van de bewoners aan de Tabaksteeg na een gesprek met het college over de plannen die Stichting de Boom in samenwerking met bouwbedrijf Heijmans heeft ontwikkeld voor de realisatie van 28 woningen en een park in de wijk Tabaksteeg. Deze plannen zijn een uitvloeisel van de veelbesproken grondruil tussen Stichting De Boom en Heijmans betreffende de Langesteeg en Tabaksteeg. De gemeenteraad stemde daar december jongstleden in een afgeladen raadszaal met een minieme meerderheid mee in. 

SERIEUS GENOMEN De teleurstelling over dat raadsbesluit is bij de bewoners aan de Tabaksteeg geenszins weggeëbd. Van achterover leunen is dan ook geen sprake. ,,Initiatieven om de daadwerkelijke uitvoering van het plan aan te vechten zetten we niet stop'', stellen Cor Visser, Petra van Rossum, André Dammer en Peter Bruijn. Over de voortgang spraken zij onlangs niet alleen met verantwoordelijk wethouder Erik van Beurden, maar ook met de wethouders Jan Overweg en Albert Dragt. ,,Worden we toch nog serieus genomen'', zegt Van Rossum.

VERBETERING Op de gesprekstafel lag de ontwerpbrief van de gemeente aan De Boom waarin zij de voorwaarden schetst voor verdere uitwerking van de voorgenomen plannen. Visser: ,,Inhoudelijk hebben we een aantal steekhoudende argumenten gegeven voor verbetering. Men was meegaand in de punten die wij aandroegen. Voor nu hebben we, denk ik, het maximale bereikt wat we konden bereiken." Zo is toegezegd dat de buurt mee mag praten over het beeldkwaliteitsplan (hoe gaan de woningen eruit zien, hoogte, afstand) en over de inrichting van het park aan de zuidzijde van Tabaksteeg. ,,Er zijn tenslotte vele varianten mogelijk'', aldus Dammer.

SCHERP EN HELDER Visser bestempelt het gesprek verder als zeker niet onaangenaam. ,,Van beide kanten was het scherp en helder. Er lag wel een stevige beperking op tafel: de procesgang voor het raadsbesluit wensten zij onbesproken te laten. Het mocht enkel over de brief gaan. Maar uiteindelijk hebben we toch onze irritaties en frustraties kunnen uiten.''

Van Rossum had stiekem gehoopt dat er nog over alternatieven kon worden gesproken. ,,Tenslotte is het ons belang om een win-win situatie te creëren. Maar daarover praten was kansloos. Weliswaar hebben we onze suggesties gedeeld, maar daar bleef het bij. Dat vond ik wel teleurstellend.'' Dammer concludeert: ,,Uiteindelijk is er gezegd wat we wilden zeggen. Het wachten is nu op de verbeterde versie van de brief.'' Van Rossum zegt op haar hoede te zijn. ,,Meepraten wil niet zeggen dat er draagvlak is. En ik blijf erbij dat de gemeente in dit hele verhaal slecht heeft onderhandeld.'' 

Wethouder Erik van Beurden spreekt van een constructief gesprek. ,,We hebben een paar voor de bewoners belangrijke zaken verduidelijkt en de betrokkenheid bij de vervolgstappen goed besproken." En wat betreft het gevoel dat Stichting De Boom aan de touwtjes trekt, verklaart hij: ,,Na het raadsbesluit moet De Boom als eerste stap een plan opstellen en laten zien hoe zij denkt het Langesteeggebied in te richten. Datzelfde moet Heijmans doen voor de woningen in de Tabaksteeg en er moet een plan komen voor het park. Daarna zal de gemeenteraad een besluit moeten nemen over het starten van de bestemmingsplanprocedure, de gemeenteraad blijft daarmee dus aan zet.''