• Gemeente Leusden

Mogelijke grondruil Langesteeg en Tabaksteeg-Zuid

LEUSDEN Stichting De Boom en Heijmans hebben op 25 september, tijdens een informatieavond voor direct omwonenden, hun plannen gepresenteerd voor de groene inrichting van het Langesteeggebied en de invulling van de strook ten zuiden van Tabaksteeg.

Het college van burgemeester en wethouders wil het open landschap in het Langesteeggebied naar eigen zeggen behouden en nog groener inrichten. De voorgestelde groene inrichting van het Langesteeggebied leidt tot een aansluitend natuurnetwerk van de Utrechtse Heuvelrug tot de Veluwe. Verder zullen de Schoolsteegbosjes en het Langesteeggebied - als de plannen van stichting De Boom en Heijmans worden uitgevoerd - worden opengesteld voor recreatie en wordt de landbouwfunctie versterkt. Het college sluit verdere woningbouw in dit gebied uit.

Op dit moment bezitten Heijmans en anderen gronden in het Langesteeggebied. Deze gronden zijn nodig om de nieuwe inrichting van het natuurgebied vorm te geven en woningbouw uit te sluiten. Het college stimuleert - na afweging van verschillende scenario's - een grondruil tussen Heijmans en stichting De Boom. In ruil voor het eigendom van de gronden in Langesteeg, biedt stichting De Boom haar perceel grond direct ten zuiden van Tabaksteeg aan. Het gaat om een strook grond van zo'n zes hectare (100 bij 600 meter). Heijmans wil hier 28 woningen bouwen. Onderdeel van het plan is ook de aanleg van een park tussen Tabaksteeg en de 28 woningen. Stichting De Boom draagt bij aan de groenere inrichting van het Langesteeggebied.

De direct omwonenden van het gebied zijn over de plannen geïnformeerd tijdens de informatieavond. De voorgenomen grondruil en de bouwplannen leidde tot veel commotie en vragen uit het publiek. Het college heeft begrip voor de reacties en blijft in gesprek met de bewoners.

Het college neemt binnenkort een besluit over de beoogde groene inrichting van het Langesteeggebied, de voorwaarden die daaraan worden gesteld en de daarvoor benodigde grondruil en legt dit naar verwachting op 14 december voor aan de gemeenteraad.

Als de gemeenteraad met de plannen voor de inrichting van het Langesteeggebied en de strook ten zuiden van Tabaksteeg instemt, wordt - voor het kunnen bouwen van de woningen en het aanleggen van het park - een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht.

 

Direct na de herfstvakantie organiseert de gemeente een bijeenkomst over de plannen voor alle inwoners van Leusden, in het bijzonder de bewoners van Tabaksteeg en Leusden-Zuid. Zij krijgen hiervoor een schriftelijke uitnodiging.