• John Spijkerman/BDU

Mogelijk nieuw onderkomen brandweer Leusden

LEUSDEN Op het terrein van de SBBO is voor de eerste helft van 2017 nieuwbouw van woningen gepland. Het gebied grenst aan het terrein van de brandweerkazerne Leusden, waar in de avonduren regelmatig geoefend wordt. Vanwege de eisen op het gebied van geluidhinder, is het noodzakelijk maatregelen te nemen, meldt het college.

Het college laat daarom de komende tijd een verkenning doen naar mogelijkheden om aan de nieuwe geluidsnorm te voldoen. Onderzoeksrichtingen daarbij zijn onder andere het treffen van geluidwerende maatregelen, het zoeken naar een alternatieve locatie voor de oefenactiviteiten of het zoeken naar een alternatieve locatie voor de brandweerkazerne.