• Frits van Breda

Minister en wethouder worden het niet eens

LEUSDEN BLIJFT TEGEN VERKOOP WONINGEN

Frits van Breda

LEUSDEN Wethouder Erik van Beurden (GroenLinks-PvdA) blijft zich verzetten tegen de verkoop van 78 huurwoningen aan het Duitse Patrizia Wohnmodul door Vestia. De woningen waar het om gaat, gelegen in de Leusdense wijk Claverenblad-Wildenburg, vallen allemaal in de categorie sociale woningbouw. Of dat zo blijft is nog maar de vraag als de twee woningblokken worden verkocht aan de Duitse investeerder. Op initiatief van de gemeente Leusden hebben nog vier andere gemeenten bezwaar aangetekend tegen de voorgenomen verkoop van woningwetwoningen in hun gemeente. Vorige week deelde minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst aan de Tweede Kamer mee dat het bezwaar ongegrond is verklaard. Als het aan Erik Beurden ligt wordt de stap gemaakt om de beslissing bij de rechter aan te vechten.

De in zwaar weer verkerende woningcorporatie Vestia heeft ruim 5000 woningwetwoningen volgens de spelregels van het Ministerie te koop aangeboden. Het beursgenoteerde bedrijf Patrizia bleek het meest te bieden. Voor 577 miljoen euro worden in totaal 5490 woningen overgenomen. Vestia heeft het geld hard nodig sinds ze in de problemen is geraakt door te handelen in risicovolle financiële producten. De woningen die nu te koop worden aangeboden zijn allemaal buiten de Randstad gelegen. Vestia blijft actief in het westen van het land.

Wethouder Van Beurden vindt het belangrijk dat de 78 woningen, waar het in Leusden om gaat, niet aan een commerciële investeerder worden verkocht. Liever ziet hij dat de Woningstichting Leusden de sociale huurwoningen overneemt. "Met de WSL kunnen we afspraken maken over het huurbeleid", zo is zijn toelichting. Omdat de woningen nu nog gezien worden als sociale woningbouw, is er sprake van een maximum huurgrens, geldend voor woningwetwoningen. Volgens de geldende regels zouden 75 van de 78 woningen die status kunnen verliezen omdat door de zogenaamde 'puntenwaardering' van deze woningen de huur tot boven de huurtoeslaggrens mag worden verhoogd. "Een ongewenste ontwikkeling", aldus de wethouder.

Erik van Beurden vindt het overheidsbeleid rammelen waar het gaat om deze verkoop van sociale woningbouw. Enerzijds wil de minister zo veel mogelijk overlaten aan de lokale bestuurders, anderzijds gaat de minister met zijn besluit voorbij aan de toenemende problemen in veel gemeenten om voldoende sociale huurwoningen beschikbaar te houden voor mensen die daarop zijn aangewezen, De corporaties, zoals de WSL, zijn gebonden aan Haagse regels waardoor zij indirect meebetalen aan de schuldenlast van corporaties die in de problemen zijn gekomen. Het is ook voor de WSL daarom onmogelijk een bod uit te brengen dat kan concurreren met het Duitse Patrizia. Als het aan de gemeente Leusden ligt stapt ze, samen met de vier andere gemeenten die bezwaar hebben gemaakt, naar de rechter om het besluit van de Minister ongedaan te maken. In ieder geval hoopt het College hiermee een signaal af te geven in de richting van de Tweede Kamer. "De gemeente geeft niet op!" aldus de strijdvaardige wethouder.