• Frits van Breda
  • Frits van Breda
  • Frits van Breda

Milieustraat wordt totaal vernieuwd

LEUSDEN De milieustraat op de locatie Spieghelweg 2 wordt straks drie maanden gesloten voor het publiek. De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het voorstel om € 1,7 miljoen uit te trekken om het terrein beter geschikt te maken voor de combinatie van milieustraat en gemeentewerf. De verwachting is dat de werkzaamheden op 1 januari 2018 zijn afgerond.

Frits van Breda

Met het besluit is de knoop doorgehakt om de milieustraat en gemeentewerf aan de Spieghelweg niet te verplaatsen naar een andere plek in de gemeente. Een niet nader genoemde onderneming had belangstelling getoond voor de aankoop van de grond. Dit vooral vanwege de gunstige ligging in de nabijheid van de A28 en A1. De geïnteresseerde onderneming heeft zich teruggetrokken en de gemeente heeft het terrein niet te koop gezet.

Een tijdelijke sluiting van de milieustraat betekent niet dat de inwoners van Leusden hun afval niet meer kwijt kunnen. Het naastgelegen terrein, Spieghelweg 1, staat op dit moment grotendeels leeg en is te koop. Eigenaar Suez (Sita) is bereid om de gemeente tegemoet te komen en het terrein een periode te verhuren. Net zoals men gewend was kan er dan afval gebracht worden naar een geïmproviseerde milieustraat. Mogelijk worden er dan andere openingstijden gehanteerd om het personeel voldoende gelegenheid te geven de dan kleinere containers te verwisselen.

De reconstructie van de huidige milieustraat is geen overbodige luxe. Regelmatig werd er geklaagd over de oprit naar het afvalstation die te steil zou zijn. Voor het personeel zijn er onvoldoende voorzieningen, zoals douches en toiletten. Voor de opslag van materialen zoals verkeersborden, tegels, hekken, rioolbuizen etc., maar ook voor de vele zoutstrooiers die eigendom zijn van de gemeente, is geen plaats. Al deze goederen zijn nu nog te vinden op de voormalige gemeentewerf aan de Hamersveldseweg .

In september zal begonnen worden met de sloop van het huidige afvalstation. Ook de gebouwtjes waar nu zaken als chemisch afval en olie gebracht kunnen worden, zullen verdwijnen. Alleen het kantoorgebouw bij de ingang zal onaangetast blijven. Het nieuwe perron zal opgebouwd worden uit holle betonelementen. Hierdoor komt er onder het perron ruimte beschikbaar voor opslag- en stallingruimte en zo nodig extra voorzieningen voor het personeel.

"Op het perron kan alle afval gedumpt worden dat niet in de wijk kan blijven of wordt opgehaald" aldus wethouder Jan Overweg. Glas, restafval en tuingroen worden niet opgehaald maar kunnen naar de daarvoor bestemde plaatsen gebracht worden. Restafval naar de milieustraat brengen kan ook in de toekomst nog, al zal men ook daar met behulp van de eigen afvalpas gebruik moeten maken van de aanwezige ondergrondse container.

Het storten van bedrijfsafval is straks niet meer mogelijk. Voor bedrijfsafval moeten ondernemers zelf een oplossing zoeken, bijvoorbeeld door een contract te sluiten met een verwerker. De Leusdense milieustraat heeft geen vergunning om bedrijfsafval in ontvangst te nemen. "We zullen straks afval van particulieren en bedrijven echt moeten scheiden" benadrukt Jan Overweg.