• De buurthuiskamer is meerdere dagen in de week open.

    Arnoud J Spaaij
  • Opgeruimd Leusden ook zichtbaar en actief tijdens de Avond4daagse

    Archief Opgeruimd Leusden

'Mensen moeten blijven omzien naar elkaar'

LEUSDEN Bij de Voedselbank Leusden komen nog wekelijks 47 gezinnen die, veelal tijdelijk, een steuntje in de rug nodig hebben in de vorm van een voedselpakket. Henk van de Wolde, voorzitter en Roelie Nanninga, coördinator van het intaketeam voor de Voedselbank, geven aan dat zij mede proberen  'als een warme deken om de mensen heen te zijn'.

,,Met zestig vrijwilligers zorgen wij samen met de Leusdense ondernemers, kerken en particulieren en Voedselbanken Nederland dat de 72 volwassenen en 68 kinderen iedere week een zo volwaardig mogelijk pakket voedsel meekrijgen", geeft Van de Wolde aan. Juist in de decembermaand zijn er ook wat extra's bij de Voedselbank te vinden. ,,Eigenlijk gaat het veel verder dan alleen maar geven. Als mens moeten we blijven omzien naar elkaar." Door 'Landgoed Lockhorst' is tijdens het wekelijkse uitgiftemoment een aanhanger met kerstbomen neergezet voor wie de kerstsfeer in huis wil halen. Basisschool de Holm doneert de opbrengst van hun kerstmarkt en een 15-jarige jongen is tasjes aan het vullen om de bezoekers van de Voedselbank net iets extra's mee te geven. ARAG verzorgt ieder jaar voor ieder huisadres een kerstpakket. Van de Wolde: ,,Afgelopen jaar is de Voedselbank Leusden een stichting geworden. Ook zijn wij aangesloten bij Voedselbanken Nederland en vallen wij onder toezicht van de Voedsel- en Warenautoriteit."

Nanninga geeft aan dat de verhalen, die bij de intake naar voren komen, vaak schrijnend zijn. ,,Ook al is er een einde aan de recessie dan nog merk je veel verborgen armoede, met name bij de groep die net boven de norm zit. Vaak blijkt de drempel om naar de voedselbank te gaan te hoog. Mijn wens is dan ook dat degenen die het nodig hebben toch de stap naar ons durven te maken." Mede door de ervaringen van de vrijwilligers van de Voedselbank Leusden is de Huiskamer van Leusden tot stand gekomen. ,,Zo hopen we dat er één aanspreekpunt is voor als mensen een hulpvraag hebben. De vrijwilligers die daar zijn, weten welke hulp er in Leusden te verkrijgen is en kunnen zo doorverwijzen." Op dit moment is de Huiskamer van Leusden te vinden aan de Larikslaan 2. Als het nieuwe gemeentehuis klaar is, zal de Huiskamer van Leusden zich daar vestigen.

DRIE WIJKINITIATIEVEN Naar elkaar omzien is een thema dat zich als een olievlek uitspreidt en ook in Leusden merkbaar is. Was Buurkracht Alandsbeek het eerste wijkinitiatief dat in 2014 het levenslicht zag, begin 2017 werd DAVA (Achterveld) actief en vanaf september kwam LeusdenZeT (Leusden-Zuid en Tabaksteeg) in beeld. Buurkracht Alandsbeek zet haar buurtactiviteiten zoals de aanschuiftafel, de kinderactiviteiten en het groenonderhoud voort. Fleur de Velde Harsenhorst geeft aan dat het hoogtepunt afgelopen jaar de toneelvoorstelling van Theater Terras was. ,,Zo leuk om met een vrijwilligersteam uit de wijk aan een dergelijk project mee te werken en geweldig wanneer je leefomgeving ineens een decor wordt voor 'Romeo en Julia'." 

Voor 2018 hoopt Annemarie Flipse een biologisch voedselcollectief op te zetten in haar buurt. De vereniging Door Achterveld Voor Achterveld met enthousiaste vrijwilligers heeft als doel ervoor te zorgen dat mensen, jong en oud, met plezier in Achterveld kunnen blijven wonen en kunnen blijven participeren in de samenleving. Op 2 februari 2017 werd het startsein gegeven. Van de provincie Utrecht werd een pluim ontvangen voor dit initiatief en ook is DAVA genomineerd voor de Leusdense vrijwilligerstrofee 2017. In 2018 zullen de werkgroepen hun activiteiten voortzetten zoals de buurthuiskamer, samen aan tafel, activiteiten voor singles, ANWB automaatje, klusmaatje, de boekenkast en het onderhoud van Achtervelds groen. DAVA spant zich in om dagopvang, voor mensen die thuis wonen en licht dementerend zijn, in Achterveld te krijgen evenals begeleid wonen voor jongeren, die net 18 jaar oud zijn en op weg zijn naar zelfstandigheid. Met de gemeente Leusden wordt overleg gevoerd over huisvesting hiervan in de "Oude Bieb".

LeusdenZeT is het meest recente wijkinitiatief en de initiatiefnemers hebben op 13 december 2017 de akte van oprichting voor Wijkvereniging Leusden ZeT getekend bij notariskantoor Spek en van den Beld. Bewust heeft LeusdenZeT gekozen om een vereniging op te richten zodat elke wijkbewoner lid kan worden en mee kan denken over de plannen en koers van de vereniging. Dit kan bijvoorbeeld tijdens de volgende meedenkavond die georganiseerd wordt in februari 2018. Naast de koffieochtend, het brei- en haakcafe en de ruilboekenkast zijn er plannen voor hulp bij het invullen van formulieren en een techlab voor de jeugd. Ook wordt er nagedacht over het opleuken van het Maximaplein.

MAKE & MEND Statushouders vinden ook steeds meer hun plek in Leusden. Stichting Gastvrij Leusden begeleidt statushouders op het sociale vlak. Bij het Taalhuis Leusden krijgt men ondersteuning bij het leren spreken, lezen en begrijpen van de Nederlandse taal. Make & Mend, een textielatelier waar statushouders met hun vak of hobby bezig kunnen zijn en ondertussen gesprekjes in het Nederlands voeren met de vrijwilligers, is het afgelopen jaar enorm gegroeid. Dit atelier, geïnitieerd door Anita van de Vlist van Mod'ani is eveneens genomineerd voor de Leusdense vrijwilligerstrofee 2017.

AFSCHEID Soms komt er ook ergens een einde aan. Marina@Work organiseerde in 2017 onder andere de VVV Beleef Leusden Beurs in Utrecht, de Kidz Lifestyle Market bij Antares en het foodfestival Delicious Dishes. Daarnaast was Marina van Houte projectleider van het project 'Leusden wandelgemeente van het jaar 2017' en het muzikale spektakel A Midsummer Dream van Stichting Opera Leusden. Echter, na 5 jaar Marina@Work is eind 2017 door Van Houte de beslissing genomen te stoppen met het organiseren van evenementen en activiteiten in en rondom Leusden. ,,Concreet houdt dit in dat, na het afronden van de Leusder Wandeldag die op 7 april 2018, ik mijn werkzaamheden neerleg en enkel voor de VVV Leusden nog wat promotiewerkzaamheden blijf doen, vooral vanwege mijn voorliefde voor het wandelen en fietsen", aldus Van Houte. ,,Het foodfestival kon in 2017 voor het laatst op het AFAS terrein plaatsvinden, voor 2018 moeten we dus nu niet alleen op zoek naar een nieuwe locatie, maar ook naar een nieuwe organisator. Bij interesse mag je altijd mailen naar mvanhoute@gmail.com."