Meer scholen onder één dak

LEUSDEN Donderdag 17 december wordt de gemeenteraad gevraagd een voorstel goed te keuren om 14.523.584 euro uit te trekken om zeven scholen in een nieuw pand onder te brengen. Het ziet er naar uit dat de raad in zal stemmen met de plannen. Dit betekent dat zeven basisscholen in Leusden en Achterveld kunnen uitzien naar een nieuw onderkomen.

Zonder dat er direct sprake is van fusies zullen een aantal scholen worden ondergebracht in één gebouw.

De Loysderhoek en 't Palet in de Tabaksteeg gingen de andere scholen al voor. Zij zijn gehuisvest in het Multifunctioneel Centrum Antares. Hetzelfde zal binnen niet al te lange tijd gebeuren met de Kleine Beer, de Brink en de Rossenberg. Zij verhuizen naar Atria, het gebouw dat in aanbouw is naast het woonzorgcentrum 't Hamersveld. De Bongerd, de Klimrakker en de Vallei staat hetzelfde te wachten. Zij verhuizen straks naar een centrum dat gaat verrijzen op de hoek van Asschatterweg en Middenweg.

Al deze scholen hebben te maken met één schoolbestuur, de stichting Voila. ,,Het komt niet veel voor in Nederland dat scholen met een verschillende identiteit te maken hebben met één bestuur", benadrukt wethouder Erik Beurden. Het bestuur is al enkele jaren gevestigd in een noodgebouw naast de Heerd aan de Berkelwijk. In de plannen verhuist de stichting naar het nieuw te bouwen gemeentehuis.

Nu de plannen voor de eerder genoemde acht scholen gerealiseerd of in een vergevorderde fase zijn, rees de vraag wat te doen met de overige scholen in Leusden. De meeste scholen zijn inmiddels zo'n veertig jaar oud. Ze voldoen niet meer aan de eisen die aan het moderne onderwijs gesteld worden en zijn bouwkundig nagenoeg afgeschreven. ,,Achteraf gezien ging het om revolutiebouw. Weinig stenen en veel hout", zegt de wethouder.

Mede omdat in het coalitieakkoord van de drie partijen staat dat er een 'plan van aanpak' moest komen voor de Leusdense scholen is het college in overleg met Voila tot een vergaand plan gekomen. De Heerd, de Holm en 't Ronde zijn het eerst aan de beurt. Als het aan de plannenmakers ligt, kunnen zij over vijf jaar een nieuw gebouw betrekken dat aan de eisen van het moderne onderwijs voldoet. Of het één gebouw wordt, is nog niet bekend. Het bestuur van de montessorischool 't Ronde maakt geen deel uit van Voila, zij beraadt zich nog over het voorstel. In de wijk Groenhouten zijn er twee scholen, de Hobbit en het Kompas. Er zijn vergaande plannen om te gaan fuseren. De nieuwe school staat voor 2023 op het programma. Het Startblok en St Jozef in Achterveld moeten wat meer geduld hebben. Zij staan voor 2030 op de planning.

De investering van bijna 15 miljoen euro betekent niet dat de inwoners van Leusden dat in hun eigen portemonnee gaan merken. ,,We hebben er jarenlang voor gespaard", is de simpele uitleg van Erik van Beurden. Hij vindt het fantastisch dat er straks gesproken kan worden over 'integrale kind centra' waarin kinderen vanaf 07.00 uur tot minstens 18.00 uur terecht kunnen.

(Foto: Eén van de scholen, de Heerd, aan de Berkelwijk die plaats gaat maken voor nieuwbouw)

Ruim 14 miljoen euro voor nieuwbouw

Frits van Breda