• Hans Beijer

'Meer samenwerking en uitwisseling'

LEUSDEN Na de lezing van sociaal gerontoloog prof. dr. Nan Stevens, kreeg de Werkconferentie Eenzaamheid een interactief karakter. Alle deelnemers hebben beroepsmatig of als vrijwilliger te maken met eenzaamheid. Op papieren tafelkleden konden zij met stiften reageren op de daar geponeerde vragen en stellingen.

Hans Beijer

Het leverde tal van ervaringen, 'oplossingen', praktische ideeën en prikkelende opmerkingen op. Hiermee kan het organiserend comité van deze bijeenkomst (Lariks, Zonnebloem, Centraalzorg, Beweging 3.0, GGD en Van Onder Op) verder. Het zijn bijdragen op het gebied van preventie, (vroeg)signalering en aanpak van eenzaamheid onder inwoners van Leusden.

ZELFREDZAAM Inwoners die zelf weten waar ze voor een probleem, zoals eenzaamheid, terecht kunnen is een mooi streven. Dit heeft tijd nodig en is niet voor iedereen weggelegd. Daarom moeten professionals en vrijwilligers in de sector 'zorg en welzijn', goed van elkaar weten wat ze doen en waar men terecht kan met bepaalde problemen. Op menig tafelkleed is dit terug te vinden: meer samenwerking en (informatie)uitwisseling.

Het begint allemaal met de signalering van eenzaamheid door mensen die regelmatig met dezelfde mensen en huishoudens te maken hebben. In de eerste plaats vrienden, kennissen en buren, maar denk ook aan fysiotherapeuten, postbezorgers, mensen van de woningbouwvereniging, de thuiszorg, de wijkagent of de strato's in Alandsbeek.

LAAGDREMPELIG Het wordt belangrijk geacht dat passende (laagdrempelige) activiteiten of contactmogelijkheden worden aangeboden. De LeusdenLeeft app kan daarbij helpen. Waar heeft iemand behoefte aan? Vaak is een begeleidende persoon nodig of hulp bij het vervoer. Dat laatste speelt ook bij de zogeheten 'wijkinlooppunten' die enige keren worden genoemd als ideale ontmoetingsplekken waar mensen kunnen samenkomen voor een kop koffie, activiteiten en om dingen met elkaar te delen.

MANTELZORGERS Mantelzorgers die vereenzamen omdat ze naast hun zorgtaken niet meer aan andere contacten en activiteiten toekomen, zouden ontlast moeten worden, bijvoorbeeld door hen te wijzen op mogelijkheden voor dagbesteding en activiteiten voor degenen voor wie zij zorgen.

TOEKOMSTIGE NIEUWBOUW Interessant zijn de ideeën ten aanzien van toekomstige nieuwbouw. Door jonge en oude bewoners te mengen, het creëren van een gemeenschappelijke binnentuin en straten in een cirkel aan te leggen, zou de kans op eenzame bewoners worden verkleind. Uit de waar te nemen energie en gesprekken rondom de tafels valt op te maken dat er sprake is van goede wil bij alle betrokken partijen, maar ook dat er nog veel werk aan de winkel is.