• In deze woning werd nog onlangs een hennepkwekerij ontdekt.

    Arnoud J Spaaij

Meer criminaliteit in buitengebieden, ook in Achterveld

ACHTERVELD Inmiddels heeft de vermissing en dood van twee tienermeisjes de ernst van diverse gebeurtenissen in Achterveld naar de achtergrond verdrongen. Toch zijn er diverse bewoners die zich ongerust maken over toegenomen criminaliteit.

Arnoud J Spaaij

 

Wethouder en locoburgemeester Dragt van Leusden beaamt dat het onrustig is de laatste tijd. Naast een inbraak met een worsteling als gevolg, een babbeltruc waar een pinpas werd ontvreemd, werd er bij een inbraak in huize Sint Joseph de sleutelkluis gestolen. Deze werd later terug gevonden. Het voorlopige dieptepunt was de hennepkwekerij in de Pater Stormstraat. Dragt reageert analytisch en stelt zich de vraag: ,,Is er verband? Is er iets waardoor criminaliteit in Achterveld opleeft? Zonder daar bewijs van te zien gaan we daar niet van uit."

Feit is dat er landelijk meer criminaliteit in buitengebieden wordt gesignaleerd. Daar sluit Achterveld wel bij aan. De gemeente voert geen actief beleid in de bestrijding van criminaliteit en overlast van hennepkwekerijen. Dragt: ,,We hebben naar aanleiding van die gebeurtenissen wel contact met politie en Larikslaan2. Over alle gevallen en ook of er sprake is van een verband. Uiteraard bekijken we ook elk geval afzonderlijk. Ik doe geen uitspraken over de zaken afzonderlijk, want dat hoort bij politie en justitie thuis." Er zijn meer zaken dan in de periode ervoor. Enkele jaren geleden werd er nog door de gemeente en politie verkondigd dat er in Achterveld nauwelijks inbraken waren.

 

ONRUST De bewoner van de hennepkwekerij is weer thuis. Dragt: ,,Dat is iets van WSL en de huurder. Dat is hun verantwoordelijkheid, zij zijn eigenaar van het pand. We weten hoe ze daar in staan en het is aan hen om te handelen. De bewoner mag natuurlijk na te zijn vrij gelaten door de politie weer gaan waar hij of zij wil." Het geeft wel onrust in het dorp, maar Dragt herkent dat niet. ,,Wij hebben over die onrust geen directe signalen gekregen. Er hebben zich geen mensen gemeld bij ons, de gemeente en ook niet de WSL en de politie, die hebben aangegeven ongerust te zijn over de situatie. Maar mensen kunnen altijd bij de gemeente terecht en daarover met ons in gesprek. Dan kijken we wat we daar aan kunnen doen."

 

BOA De wijkagent is er niet momenteel. Dragt zegt hierover: ,,Er is wel iemand bij de politie die daarmee belast is." Maar de locoburgemeester wil geen discussie aangaan over bereikbaarheid van de politie voor dit soort zaken. Een BOA zou misschien een rol kunnen spelen maar is beperkt in bevoegdheid. Ook van die kant zijn er geen signalen.

 

HENNEPCONVENANT Er is een hennepconvenant Midden-Nederland. Daarin staan afspraken over hoe verschillende instanties omgaan met overlast van hennepkwekerijen.Dragt zegt hierover: ,,Daar zit een rol in voor de gemeente maar ook voor andere partijen. De gemeente heeft wel een rol in het initiëren van het convenant." Toch is Dragt ook hier terughoudend: ,,Ik ga geen mededelingen doen over de stappen die wij doen naar aanleiding van het convenant." Eerst moeten politie en WSL hun werk doen.