Meepraten over zorg en ondersteuning in Leusden

LEUSDEN Inwoners van Leusden kunnen op 13 en 14 juli meepraten over zorg en ondersteuning. De gemeente Leusden maakt een nieuw plan voor zorg en ondersteuning in Leusden. Uitgangspunt daarbij is dat iedereen kan meedoen. Deze weken zijn al veel inwoners van Leusden en medewerkers van de gemeente met elkaar in gesprek over wat belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen zijn waarmee rekening gehouden moet worden. En over wat minder belangrijk is. Er is gesproken met groepen jongeren, met ouderen, met mensen met een beperking, met mantelzorgers, met huisartsen, in kerken en met vrijwilligers.

Daarnaast zijn er ook openbare bijeenkomsten in het gemeentehuis voor iedereen die maar wil. Deze worden gehouden op woensdagavond 13 juli vanaf 18.30 uur en op donderdagmiddag 14 juli vanaf 14.00 uur. Zo heeft de gemeente na de zomer heel veel informatie en kan ze met zekerheid zeggen: dit worden de belangrijkste trends voor zorg en ondersteuning in Leusden de komende jaren. Meer informatie is te vinden op www.leusden.nl

Wethouder Jan Overweg: ,,Iedereen doet mee. Dat is het uitgangspunt bij zorg en ondersteuning in Leusden. Graag willen we met iedereen in gesprek over waar we ons de komende jaren op moeten focussen, en wat misschien minder belangrijk is."

Op de bijeenkomsten worden aan de hand van landelijke maatschappelijke trends zoals 'kleinere huishoudens' en 'langer thuis' of 'tweedeling in de maatschappij' gesproken over welke trends belangrijk zijn voor Leusden, en waar dus in het plan aandacht voor moet komen. Deze trends staan weergegeven op zeshoekige kaarten. Deze kaarten worden aan elkaar gelegd in een soort honingraat, waarbij de middelste kaarten de meest belangrijke trends weergeven.

HOE VERDER De planning is als volgt: in de maanden mei, juni en juli worden de belangrijkste trends voor zorg en ondersteuning opgehaald in de samenleving, na de zomer maakt de gemeente hier een meerjarige beleidsvisie van, die wordt in oktober met de gemeenteraad besproken. In december bespreekt de raad het vierjarig beleidskader dat hieruit volgt en in februari 2017 stelt het college het uitvoeringsplan voor 2017 en 2018 vast.