• Sander Koning

Meedenken over energieakkoord

LEUSDEN De ambitie van de gemeente Leusden is om in 2040 "Energie Neutraal" te zijn. De 13.600 woningen in de gemeente Leusden zijn dan optimaal geïsoleerd. Ieder huis, kantoor- en bedrijfsgebouw heeft dan, waar mogelijk, zonnepanelen op het dak. Huishoudens zijn dan afgesloten van het aardgas voor het koken en de verwarming. In het buitengebied is er een aantal zonneweides en staan er ook windturbines elektriciteit op te wekken voor de Leusdenaren. Is dit een droomscenario of gaat dit werkelijkheid worden? De ambities van het gemeentebestuur van Leusden zijn hoog gegrepen.

Deze ambities worden verwoord in het concept Energieakkoord 2.0 dat komende dagen aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De ambities moeten vervolgens in plannen gevat worden. Private partijen, zoals de Leusdense ondernemers en ook de Leusdense duurzaamheidsorganisaties worden uitgedaagd om aan deze plannen van de gemeente vorm en inhoud te gaan geven. Het is daarom dat de besturen van IkwilWatt, Energiegroep Cool en de zonnecoöperaties Zonnedak de Korf en ValleiZon zich aan het beraden zijn.

Misschien heeft een samenwerkingsverband van deze partijen de toekomst, om mogelijk op termijn een eigen Leusdens Energiebedrijf op te zetten. ,,In zo'n samenwerking zou ook de minder populaire vormen van energiewinning in aanmerking kunnen komen. Om Leusden duurzaam van energie te blijven voorzien en daarbij mogelijk een belangrijke rol te spelen in de door de gemeente geformuleerde ambities denken zij dan bijvoorbeeld aan windturbines en zonneweides in het buitengebied. Mogelijk kan ook geothermische energie winning uit ondiepe, maar misschien ook uit diepe boorputten in aanmerking komen. De bodem in Leusden heeft nog vele mogelijkheden voor energiewinning. Omdat in de diepere grondlagen hoge temperaturen heersen, die voor een belangrijk deel in de thermische energie behoeftes van de inwoners van Leusden zou kunnen voorzien'', aldus de vier samenwerkende partijen in een persbericht.

Op zaterdag 3 maart wordt de infobeurs "Zon & Energie" in de Til gehouden. Daar zullen deze vier partijen aanwezig zullen zijn en kunnen de Leusdense inwoners hun mening kunnen geven over hoe de energie transitie in Leusden zou moeten plaats vinden.

Meer informatie over de samenwerkende organisaties: IkwilWatt + Zonnedak de Korf: www.ikwilwatt.nl; Energiegroep Cool: www.cmlleusden.nl/cool; ValleiZon: www.valleizon.nl.