• Koen van Weel

Medische diensten Leusder Krant week 29

LEUSDEN De medische diensten staan deze week niet in de papieren uitgave van LeusderKrant, maar wel online op deze website.

HUISARTSEN

Voor dringende hulp van de huisarts 's avonds, in het weekeinde en op feestdagen: centrale van de Huisartsenpost Eemland, telefoonnummer 0900-3311233.

APOTHEEK

Apotheek De Hamershof De Brouwerij 14, telefoonnummer 4943441 en Apotheek De Tolgaarde De Biezenkamp 150, telefoonnummer 4942303. Openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.00-18.00 uur; vrijdag 08.00-20.00 uur; zaterdag 9.00-17.00 uur (zaterdagopenstelling geldt alleen voor Apotheek De Tolgaarde).

Avond-/weekenddiensten Centrale dienstapotheek Eemland. Deze dienstapotheek is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 17.30-08.00 uur en in het weekend bereikbaar van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Telefoonnummer 033-4328500.

Mediq Apotheek Tabaksteeg Willem Alexanderhof 1: Openingstijden maandag tot en met vrijdag 8.30-17.30 uur. Telefoonnummer 033-4333382.

THUISZORG

Thuiszorg Beweging 3.0 telefoonnumer 033-4692020

Uw thuiszorgwinkel telefoonnummer 033-4619191

Larikslaan2 voor vragen over zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien. Werkdagen van 9-17 uur, tel: 033 303 44 44, www.sociaalplein-leusden.nl.

Thuiszorg Centraalzorg tel.nr. 033-2862202 (7 dagen per week bereikbaar)

VERLOSKUNDIGEN

Verloskundigenpraktijk Luna De Mulderij 1, Leusden, telefoonnummer 033-8200062. Voor spoed: telefoonnummer 06-55373685.

ROUWVERWERKING

Humanitas Eemland steun bij rouw-activiteiten, Muurhuizen 104, Amersfoort. Tel. 033-4790840 / 06-25558837.

Jade praktijk voor verliesverwerking Leusden Gespecialiseerd in rouwverwerking binnen het gezin. Website: jade.therapiecoaching.nl. Tel. 0612954740.

RELATIEPROBLEMEN

www.coachingleusden.com Tel. 033-4941266 / 06-53127767.

VERSLAVINGSZORG

Anonieme Alcoholisten (A.A.) Leusden Maandagavond. Tel. 06-51070503 / 06-38637452 www.aa-nederland.nl. Dinsdagavond. Tel. 06-20093478 www.aaleusden.nl

LEVENSVRAGEN

Bureau Zin Begeleiding bij levensvragen: www.bureauzin.nl. e-mail: info@bureauzin.nl. Tel. 06-48483440