• De eerste match gesloten bij notaris Marcel Magnée (l) waren twee verbandrugtassen voor de EHBO

    Mariska Stehouwer

Matchbeurs Leusden levert 139 overeenkomsten op

LEUSDEN Een positieve spanning was voelbaar vanaf het moment dat men afgelopen vrijdag binnenliep bij ARAG voor de twaalfde Matchbeurs Leusden. Maatschappelijke organisaties en bedrijven kwamen met vraag en aanbod op verschillende terreinen en zouden die elkaar weten te vinden op de matchvloer?

Mariska Stehouwer

Voordat de beursvloer officieel geopend werd door de burgemeester ging men eerst met elkaar aan tafel voor een gezamenlijk ontbijt, gesponsord door beide Jumbo's. Dat past ook bij de gedachte achter de matchbeurs: met een gesloten beurs kleine, grote en verrassende matches sluiten waaronder het ontbijt. Waar de één tijdens het ontbijt gezellig kletste met bekenden, waren anderen al bezig nieuwe contacten te leggen. Behalve matches sluiten kan de matchbeurs ook zorgen voor uitbreiding van je netwerk dat later in het jaar mogelijk weer van waarde kan zijn. Na openingswoorden van voorzitter Maartje van den Berg en burgemeester Gerolf Bouwmeester klonk de bel voor de opening van de beursvloer.

EERSTE MATCH Dat het loont als je al een netwerk hebt opgebouwd blijkt uit het feit dat de eerste deelnemers binnen een minuut bij de notaris zitten om de match te bevestigen. De KNV EHBO afdeling Hamersveld/Leusden heeft bedrijf Eikelboom & De Bondt bereid gevonden om twee verbandrugtassen te doneren die gebruikt worden tijdens de hulpverlening. Dat ook organisaties elkaar vinden blijkt uit de match die Stichting Opera Leusden maakt met Vereniging de Zonnebloem door bij de muzikale belevenis in 2018 200 mensen uit kwetsbare groepen uit te nodigen.

ASYNCHRONE WEDERKERIGHEID Lisette van Essen, namens BOL33 in de stuurgroep geeft aan dat in het verleden veel matches werden gesloten op het gebied van wederkerigheid. ,,Het bedrijf verzorgde bijvoorbeeld drukwerk en kreeg dan een vermelding op de website van de organisatie. Gelukkig zie je veel meer creativiteit in de matches en waar je naar toe zou willen is een asynchrone wederkerigheid. Steeds minder een-op-een maar meer vanuit het gedachte dat je iets voor de maatschappij doet."

Asynchrone wederkerigheid gaat uit van het gegeven dat wanneer je iets weggeeft je dit altijd weer terugkrijgt in welke vorm dan ook. Een mooi voorbeeld hiervan is dat popkoor Popvalley een match sloot met schoonmaakbedrijf Succlean en het koor nu een optreden gaan verzorgen bij de stadsboerderij 'De Vosheuvel' waar Martijn Jansen van Succlean vrijwilliger is.

VIJF MATCHES Eigenaar van Succlean Remco Thiecke geeft aan met vijf verschillende organisaties diverse matches te hebben gesloten. Van drukwerk verzorgen tot aan een schoonmaakactie en het organiseren van een uitje voor jong dementerenden van de Lisidunahof door eigen medewerkers van het bedrijf. ,,Maatschappelijk ondernemen hoort eigenlijk onderdeel van je bedrijf te zijn. Met elkaar hadden we afgesproken maximaal vijf matches te maken want anders blijf je door gaan. Het geeft ook zoveel energie om hier te staan en te zien wat je met elkaar kan doen."

Bij de notaristafel van Spek en van den Beld blijft het tot het einde van de matchbeurs druk. De stapel met matches wordt steeds hoger met een uiteindelijk aantal van 139 gesloten matches. Veel van deze matches zullen we komende maanden gaan volgen.