• De winnaars van vorig jaar.

    Frits van Breda

'Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving'

LEUSDEN Vele Leusdense en Achterveldse vrijwilligersorganisaties krijgen zaterdag 14 december een lunch aangeboden. Tijdens deze, door De Korf georganiseerde, lunch wordt bekend gemaakt welke organisatie met de Vrijwilligerstrofee en een cheque van 1000 euro naar huis gaat. Ook wordt de AFAS-Aanmoedigingsprijs uitgereikt, waar ook een wisselbeker en een cheque van 750 euro bij hoort.

Mariska Stehouwer

Dit jaar stuurden 25 vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen een formulier in om mee te dingen naar de Vrijwilligerstrofee. Uit dit aantal maakte de jury, bestaande uit Evelien Blom, Astrid van Ekeren, Roald Herbrink, Alessandro Sciortino en Marije Bakker een selectie. Bakker is vanuit Lariks betrokken bij de organisatie en geeft aan dat er bij het beoordelen onder andere gekeken wordt naar de aard van de activiteit, het maatschappelijk belang voor Leusden, de motivatie en de hoeveelheid Leusdense vrijwilligers die erbij betrokken zijn.

De volgende organisaties en projecten zijn genomineerd voor de Vrijwilligerstrofee van dit jaar: ANWB Automaatje Achterveld, Stichting Avondvierdaagse Leusden, Samenwerkende Ouderenorganisaties Leusden – Belastinginvullers, Stichting De Dierenvallei en MHC Leusden - G-Hockey.

Bakker: ,,De winnaar van de AFAS Aanmoedigingsprijs kan één van de genomineerden zijn, dat gebeurt regelmatig, maar het hoeft niet. Het komt ook voor dat de jury zelf een project kiest."

WAARDERING Op de vraag waarom deze uitreiking ooit in het leven is geroepen kan Bakker kort zijn: ,,Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving, de kurk waarop Leusden drijft: je hoort het regelmatig en het is ook gewoon waar. Zonder vrijwilligers zouden veel projecten geen doorgang kunnen vinden. De gemeente wil met de vrijwilligersprijs aandacht vragen voor de vele leuke en goede initiatieven die er zijn in Leusden en hiervoor haar waardering uitspreken." Vraag naar vrijwilligers wisselt sterk in Leusden: ,,Je merkt op dit moment dat er meer vraag is naar bestuurlijke vrijwilligersfuncties. Ook aan maatjes is veel behoefte."

NIET VRIJBLIJVEND Marga van der Wal, betrokken bij de organisatie van de Avondvierdaagse Leusden reageert enthousiast op hun nominatie. ,,We vinden het natuurlijk te gek om genomineerd te zijn. Een evenement als de avondvierdaagse kan niet plaatsvinden zonder de inzet van heel veel vrijwilligers. Vele daarvan zijn in meer of mindere mate zichtbaar tijdens de vier wandelavonden, maar ook achter de schermen moet er het hele jaar veel gedaan worden. Vanaf het moment dat de intocht van de vierde wandelavond voorbij is begint het plannen voor het jaar erop. Natuurlijk gaat het om het plezier dat de wandelaars hebben tijdens de avondvierdaagse waar we het allemaal voor doen, maar deze nominatie zien we als een waardering voor iedereen die een bijdrage levert. Mooi dat deze vrijwilligerstrofee bestaat in Leusden. We kunnen in onze samenleving niet zonder vrijwilligers, maar vrijwilliger zijn is niet vrijblijvend. Het is fijn dat dit in Leusden niet onopgemerkt blijft. We wensen alle genomineerden heel veel succes, maar nog veel meer plezier en voldoening bij al hun activiteiten het hele jaar door."