• Stichting AED Leusden Doet mee nodigt ondernemers uit aan tafel. Dat kost wat, maar het is voor het goede doel.

    Stichting AED Leusden

Hartsdiner ondernemers voor aanschaf van AED's

LEUSDEN Stichting AED Leusden Doet Mee houdt op woensdag 13 november het Hartsdiner, een benefietavond in Theater De Tuin. Deze avond wordt georganiseerd door Stichting AED Leusden Doet Meer in samenwerking met burgemeester Gerolf Bouwmeester, ambassadeur van de stichting.

Hij nodigt graag de Leusdense bedrijven uit om aan te schuiven bij het Hartsdiner. Ondernemers steunen met hun deelname aan deze benefietavond direct de stichting als Hartsvriend en worden getrakteerd op een heerlijk diner inclusief cabaret.

24/7 Stichting AED Leusden Doet Mee wil in elke wijk een 24/7 te bereiken AED realiseren. Dit betekent het plaatsen en onderhouden van nieuwe AED's op verschillende plekken. Ook het naar 'buiten brengen' van bestaande AED's wordt in samenwerking met verschillende organisaties en bedrijven gerealiseerd. Wanneer een AED niet binnen een bedrijf hangt, maar buiten op de gevel in een kast wordt geplaatst, is de AED 24/7 inzetbaar.
HARTVEILIG Op dit moment zijn er al 33 AED's in Leusden, mede dankzij bijdragen van gemeente Leusden, bedrijven en particulieren. Ook in verschillende straten en buurten zijn door burgerinitiatieven AED's gerealiseerd. Om in elke wijk binnen 300 meter een AED beschikbaar te hebben zijn er nog 17 AED's nodig. Het realiseren van deze AED's met buitenkasten, inclusief het jaarlijkse onderhoud met vervanging van batterijen en elektroden en verzekering, kost geld.

AMBASSADEUR Burgemeester Gerolf Bouwmeester: ,,Sinds vorig jaar heb ik mij als ambassadeur verbonden aan de stichting. Ik vind het belangrijk dat wij gezamenlijk zorgen voor voldoende AED's in Leusden. Ze zijn essentieel wanneer mensen getroffen worden door hartfalen. Met behulp van aanwezige AED's kan de bloedcirculatie op gang kan worden gehouden tot de professionele hulpverleners er zijn. De eerste zes minuten zijn cruciaal, een AED kan levens redden. Van iedereen die hier woont, werkt en op bezoek is. Met het Hartsdiner zet ik me samen met de Stichting AED Leusden Doet Mee in om voor iedereen een Hartveilig Leusden te realiseren. Ik schuif op 13 november graag aan tafel met de Leusdense ondernemers."

AANMELDEN Het Hartsdiner wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van de vrijwilligers van Theater De Tuin, de culinaire kwaliteiten van Rebelz Kitchen en de gastvrouwen en -heren van Stichting DownTown Leusden. De kosten voor bedrijven om deel te nemen aan het Hartsdiner inclusief Harstvriend worden van de stichting bedraagt 250 euro per stoel. Aanmelden kan tot en met 1 november via www.aedleusden.nl. Voor meer informatie: Leendert van Geldermalsen, tel. 06-40293851 of hartsdiner@aedleusden.nl