• Leader en De Oude Bieb organisaties

    lucas koch

Europees Landbouwfonds subsidieert Buurthuiskamerproject

24-08-2019, 19:41 | Lezersnieuws | lucas

Europa investeert in zijn platteland.

Het is het bestuur van DAVA (Door Achterveld Voor Achterveld) gelukt om de handen van de gemeente Leusden, de provincie Utrecht en het Europees Landbouwfonds opeen te krijgen voor het project De Oude Bieb, buurthuiskamer. DAVA heeft aangetoond dat ze zelf door bijeengesprokkelde donaties en inzet van vrijwilliger voor de helft van het benodigde geld zorg draagt.

Het was van meetaf aan duidelijk dat het project inhoudelijk voor de subsidie in aanmerking kwam. Veel sympathie wekte het plan dat de buurthuiskmaer samen met begeleid wonen voor jeugdigen en een ontmoetingscentrum voor mensen met dementie De Oude Bieb in gebruik neemt.

Na uitgebreide voorbereiding is op 26 oktober 2018 het project ingediend. Er volgden na drie maanden een serie aanvullende vragen waarop geantwoord moest worden. Toen deze verwerkt waren kwam dan op 6 juli 2019 het verlossende woord. Het geld kan besteed worden. 

DAVA kan nu op termijn aan de slag om De Oude Bieb voor minder validen toegankelijk te maken. Inclusief het aanpassen van het toilet en de keuken. Er moet voldaan worden aan een strenge financiele regelgeving die strikt gehandhaafd wordt en dus ook weer tijd vergt.

UIteindelijk zal de doelstelling van de DAVA weer een stuk beter haalbaar zijn. Als je mobiliteit afneemt is het in het plattelands dorp Achterveld goed mogelijk om aan het sociale leven deel te blijven nemen.