• Ook voor het dorpshuis een protestbord tegen klinkers.

    Arnoud J Spaaij

'Luid protest tegen asfalt'

ACHTERVELD De nieuwjaarsreceptie in Ons Gebouw door het stichtingsbestuur en familie Van Uhm werd druk bezocht. Dorpelingen maar ook het college van b en w hechten veel waarde aan de bijeenkomst in Achterveld die ieder jaar meer gebruikt lijkt te worden om statements te maken.

Arnoud J Spaaij

De eerste nieuwjaarsspeech van burgemeester Bouwmeester, die hij hield in de gemeente Leusden, was zondag in dorpshuis Ons Gebouw in Achterveld. Zijn uitgebreide toespraak, waarin diverse onderwerpen door Bouwmeester werden aangehaald, werd door de Achtervelders goedkeurend aangehoord. Vooral toen hij benadrukte burgemeester te zijn van niet alleen Leusden maar ook van Achterveld en Stoutenburg.

KENNIS VAN ZAKEN De burgemeester had duidelijk zijn best gedaan zich te verdiepen in de samenleving want hij wist in elk geval de meeste zaken die, tussen de gemeente en de Achterveldse samenleving, actueel zijn wel te benoemen. Hij noemde daarbij diverse keren DAVA maar ook de Achterveldse brandweer, de carnavalsvereniging, tal van vrijwilligers en bedankte met nadruk het bestuur van Ons Gebouw en H.C.R. De Roskam voor de organisatie van de, zoals Bouwmeester benadrukte, 'traditionele' nieuwjaarsreceptie. Bouwmeester had ook aandacht voor nare zaken uit 2017. Hij noemde daarbij natuurlijk de moord op Romy Nieuwburg. ,,De warmte in de gemeenschap is onontbeerlijk om elkaar tot steun te zijn bij dergelijke gebeurtenissen", aldus Bouwmeester.

PROTEST Op weg naar Ons Gebouw werden bezoekers van de nieuwjaarsreceptie en dus ook het college geconfronteerd met borden langs de Hessenweg. Ze waren een protest tegen de steeds luider wordende actie tegen klinkers in de Hessenweg. Bouwmeester ging in zijn toespraak niet in op deze actualiteit maar via Twitter liet wethouder Erik van Beurden weten dat hij dacht dat voor- en tegenstanders in Achterveld van asfalt elkaar deze week moeten vinden in een overleg. ,,Daarna komt de gemeente pas in beeld", zo liet Van Beurden weten.

SAMEN Edwin Winterkamp, voorzitter van de dorpsraad en de denktank was verrast door de actie met de protestborden. ,,Ja, dit had ik niet verwacht en vind het ook niet nodig", liet hij weten. Winterkamp is van mening dat tegenstanders van asfalt eerder hadden moeten komen met hun bezwaren. Inmiddels is er een extra onderzoek gedaan waar aanwonenden van de Hessenweg op korte termijn over worden geïnformeerd aldus Winterkamp. ,,Maar ook nu vind ik vooral dat we er samen in het dorp uit moeten komen", benadrukt Winterkamp. Zijn intentie verder te willen praten, wordt in elk geval door initiatiefnemers van het protest tegen klinkers, Co de Groot en Martin Mijnten, beantwoord met een gesprek.

GEDICHT De nieuwjaarsreceptie had wederom een hoogtepunt met het oudjaarsgedicht van Mariëlle Voskuilen en Rina Herder. In een vlot tempo wist het duo weer een groot aantal anekdotes uit het dorp op te sommen die tot grote hilariteit van het publiek vilein werden onderstreept met commentaar van de dames zelf. Een gewaardeerde traditie op een traditioneel evenement.