Lokale PvdA wil armoedebeleid weer op de agenda

AMERSFOORT Het aantal armen in Nederland is de laatste jaren sterk gegroeid. Inmiddels zijn er zo'n 1,25 miljoen armen. En dat betreft niet alleen werklozen, maar ook werkenden. Daarnaast blijkt dat als je eenmaal arm bent, het jaren duurt voordat je daar weer uit komt. Dat staat volgens de lokale afdelingen van de PvdA in een recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Op zaterdag 9 april organiseren de PvdA afdelingen van Amersfoort, Baarn, Leusden, Nijkerk en Soest een werkbijeenkomst om armoedebeleid weer onder de aandacht te brengen. Met de organisaties die zich richten op het bestrijden van armoede en met de bestuurlijke vertegenwoordigers van de PvdA wordt bekeken wat goed gaat en wat beter kan.

Armoede is een probleem. En dat probleem is groter en minder zichtbaar dan iedereen denkt. Want iedereen schaamt zich voor armoede. Zoals Alina Heij uit Tilburg in onlangs aangaf: "Ik ben altijd bang dat mensen het aan mij kunnen zien". Gemeenten hebben vanuit het Rijk geld gekregen om iets te doen aan die armoede. Maar gebeurt dat ook? En zijn er voldoende middelen? Wat is het beleid van de gemeenten hierop?

Staatssecretaris Jetta Klijnsma geeft haar visie en de leden van de Tweede Kamer Grace Tanamal en Keklik Yücel zullen de mogelijkheden voor een actieve bestrijding van armoede toelichten. Daarna wordt met de maatschappelijke organisaties besproken wat er verbeterd kan worden in onze regio.

De bijeenkomst wordt georganiseerd van 10.00 uur tot 13.00 uur in De Witte Vlinder, Van Galenstraat 30 in Amersfoort.