Lezing Martien Schreurs

LEUSDEN Nederlanders behoren tot de gelukkigste mensen in de wereld. Desondanks bestaat er een wijdverbreid wantrouwen in de politici die ons land regeren en in de managers die onze organisaties besturen. Uit de de opmars van Pim Fortuyn en Geert Wilders leren wij dat politici populair worden als zij maar tegen het establishment ingaan. Duidt dit alles op een weeffout in het historische project van de Verlichting? Is de verwezenlijking van het ideaal van de persoonlijke vrijheid ten koste gegaan van het streven naar sociale waarden als gelijkheid en solidariteit? 

In het Zincafé van maandag 4 april 2016 zal de humanistische filosoof Martien Schreurs zijn licht over deze kwestie laten schijnen. Hij wil laten zien dat de gezagscrisis van politieke leiders en managers te wijten is aan een dieper liggende waardencrisis. Hierbij volgt hij het denkspoor van de beroemde Duitse filosoof Friedrich Nietzsche. Toen deze in 1882 riep dat God dood is en dat de mensen hem zelf vermoord hebben, liet hij de vraag oprijzen hoe wij zin kunnen geven aan het leven dat geen ultieme zin heeft. Nu het niet meer vanzelfsprekend is om in God te geloven, moeten wij leren omgaan met onzekerheid.

Daarbij komt het erop aan, weerstand te bieden tegen de neiging om onze toevlucht te zoeken in schijnzekerheden. Zolang wij uitsluitend zoeken naar economische zekerheid en nationale saamhorigheid, hoeft er maar weinig te gebeuren om de samenleving te ontwrichten.

Aanvang: 20.00 uur, de Tuin, De Smidse 1B te Leusden.