Leusdense organisaties uitgenodigd om zich te verbinden in de Vredesweek

LEUSDEN Het thema van de Vredesweek 2016 in de derde week van september is: Vrede Verbindt. De Ambassades van Vrede Leusden en Achterveld hebben dit voorjaar meer dan zestig maatschappelijke organisaties in de gemeente Leusden uitgenodigd de Vredesweek mede vorm te geven. Iedereen kan meedoen door een initiatief te bedenken dat past in het thema.

Activiteiten kunnen desgewenst geplaatst worden op een facebookpagina: Vredesweek Leusden. Voorzitter Hetty de Graaf: ,,Voorgaande jaren organiseerden we zelf activiteiten in de Vredesweek, maar nu gooien we het roer om. Het heeft meer waarde wanneer initiatieven uit de samenleving komen. Het is erg onrustig in de wereld, juist daarom zijn acties voor Vrede belangrijk."

Het ontmoetingscentrum heeft een culinaire avond in de Vredesweek. Er staat een kraam met daarin kleine hapjes uit verschillende culturen waar iedereen kan komen proeven. Theater De Tuin vertoont in het kader van de Vredesweek de nog steeds actuele film Selma over Afro-Amerikaanse bevolking die, geïnspireerd door Martin Luther King, de straat opging voor stemrecht en tegen racisme. Via de facebookpagina kunnen deelnemers zich aanmelden bij het Franciscaans Milieuproject Stoutenburg om te Dansen voor Vrede. De Historische Kring Leusden levert gidsen voor de Vredesfietstocht. De filmclub Leusden is in samenwerking met de Ambassade van Vrede Leusden een filmproject gestart waarbij lokale geestelijke leiders geïnterviewd worden. Het eerste resultaat wordt in de Vredesweek op facebook geplaatst. Daarnaast wordt in de Vredesweek in alle Leusdense kerken een Vredesdienst gehouden.

De Ambassades van Vrede Achterveld en Leusden verzorgen een opening- en een slotactiviteit, met respectievelijk een fakkeloptocht en een fietstocht. De Graaf: "De verdere invulling is aan de samenleving. Door stil te staan bij vrede in eigen straat, buurt of dorp verspreidt de boodschap van Vrede zich."

Opening Vredesweek: zaterdag 17 september Fakkeloptocht van Achterveld naar De Glind, aanvang 19.00 uur met een korte oecumenische dienst in St Jozefkerk te Achterveld, deelname gratis

Afsluiting Vredesweek: zondag 25 september Vredesfietstocht van centrum naar Kamp Amersfoort, met gidsen en levende historie. Start om 13.30 uur op parkeerplaats De Biezenkamp naast snackbar de Swartesteegh, deelname 2 euro per persoon, kinderen gratis.