• Frits van Breda

Leusdense jeugd pleit voor ecologisch bermbeheer

LEUSDEN De Leusdense jeugdgemeenteraad heeft in een brief aan de gemeenteraad en het college een oproep gedaan voor een ecologisch beheer van de bermen. Op gevaarlijke punten, waarbij het belangrijk is dat automobilisten en fietsers alles goed kunnen overzien, moet er goed gemaaid worden.

Frits van Breda

Waar dat mogelijk is mag er, wat de jeugd betreft, ecologische zadenmengsels ingezaaid worden. ,,We sluiten het planten van bloemen niet uit", aldus de jeugdgemeenteraad in hun brief. De scholieren pleiten voor bloemrijke rotondes, waar dat mogelijk is. De vijftien leden van de jeugdgemeenteraad zijn afkomstig van vrijwel alle Leusdense basisscholen. Sinds hun aantreden, begin dit jaar, hebben ze samen met hun gekozen jeugdburgemeester, Lotte van den Tweel, met klasgenoten en volwassenen over het onderwerp bermbeheer gesproken.

BERMEN Het antwoord op hun brief heeft Lotte inmiddels ontvangen. Ze kreeg het schrijven uit handen van wethouder Wim Vos, voorafgaand aan de reguliere raadsvergadering. Niet alleen de voltallige raad, maar ook de leden van de jeugdgemeenteraad waren daarbij aanwezig. Het is duidelijk dat de gemeente het helemaal eens is met het standpunt van de jongeren. ,,Jullie advies is voor de komende jaren. We zullen de brief erbij pakken als we een besluit moeten nemen over de bermen", belooft het college in hun brief.

RONDJE FIETSEN Inmiddels zijn de bermen ingezaaid met bijenvriendelijke bloemenmengsels. Voorlopig wordt er tot het eind van de zomer niet gemaaid, met uitzondering van de eerste meter vanaf de weg. Als afsluiting van hun raadslidmaatschap gaan de jongeren een rondje fietsen langs de bermen. Aan de ambtenaar die daar over gaat kunnen ze dan laten weten of ze het allemaal mooi én verkeersveilig vinden.