• Instandhoudingsbedrijf van Defensie in Leusden.

    Valerie Kuypers

Leusdense Defensie-werkplaats weer open

LEUSDEN Het Instandhoudingsbedrijf van Defensie in Leusden is maandag weer open gegaan. De werkplaats was op 10 april stilgelegd, omdat het veiligheidsmeldingssyteem storingen vertoonde. De belangrijkste systemen werken inmiddels weer, waardoor de veiligheid van het personeel afdoende is gewaarborgd. Dat meldt het ministerie van Defensie in een persbericht.

Vorige week keurde het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) diverse gerepareerde systemen, zoals elektrische installaties en het brandmeldingssysteem. Direct na de keuring voerden monteurs nog reparaties uit. Er zijn nog enkele storingen. Daaraan wordt nog gewerkt en hiervoor zijn aanvullende maatregelen getroffen, zo meldt Defensie.

De afgelopen weken werkte het personeel van complex Leusden door heel Nederland en hielp het bij uiteenlopende werkzaamheden. Zo droeg de afdeling ondanks de tijdelijke sluiting van het complex volop bij aan de materiële gereedheid van de krijgsmacht. Met de terugkeer naar Leusden worden deze alternatieve werkzaamheden nu afgebouwd.