• BDU

Leusden verzet zich tegen verkoop Vestia-woningen

LEUSDEN Minister Blok wil de huurwoningen van woningcorporatie Vestia verkopen aan de buitenlandse belegger Patrizia, om de corporatie uit haar benarde financiële positie te redden. Leusden verzet zich tegen deze verkoop, omdat ze de woningen wil behouden voor de sociale huurvoorraad.

Leusden vreest dat Patrizia de huren verhoogt of woningen verkoopt aan particulieren. Wethouder Erik van Beurden: ,,In onze regio is er een tekort aan sociale huurwoningen. In Leusden willen we de komende 10 jaar zo'n 300 extra huurwoningen bijbouwen. Samen met Woningstichting Leusden zet ik me daar sterk voor in. Ik vind het wrang dat de minister zonder enig overleg heeft ingestemd met de verkoop van 78 woningen. Ik begrijp het belang om de financiële problemen van Vestia op te lossen, maar ik had graag samen met Woningstichting Leusden naar lokale oplossingen gezocht. Dan was ons tekort aan woningen wellicht kleiner geweest en hadden meer mensen sneller een huurwoning gekregen."

Leusden tekende al eerder bezwaar aan bij minister Blok van Wonen, samen met Arnhem en Dongen. Blok wees het bezwaar af, omdat ook buitenlandse beleggers zijn gebonden aan regels voor het verhogen van de huren. Leusden heeft vorig jaar een tegenvoorstel aan Patrizia gedaan over beperken van huurverhoging en het realiseren van extra sociale huurwoningen, maar deze heeft hier nooit op gereageerd. Afgelopen maandag was de zitting in de beroepszaak waar Leusden, Arnhem en Dongen hun beroep hebben toegelicht bij de rechtbank. Over zes weken volgt de uitspraak.