Leusden start met vernieuwing brug en ecologische verbindingszone

LEUSDEN De gemeente Leusden start maandag 25 januari met de aanleg van een ecologische verbindingszone (EVZ) langs het Valleikanaal ter hoogte van Valleipark. De zone is ongeveer vijftien meter breed en loopt van de sluis bij de Jeu de Boulesclub tot de brug Krakhorsterverlaat achter de tennisclub.

Een EVZ is een verbinding tussen natuurgebieden die ervoor zorgt dat planten en dieren zich kunnen verspreiden en ontwikkelen. De aanleg, het beheer en het onderhoud wordt hier dan ook op afgestemd. De aanleg bestaat uit de kap van een aantal bomen, het graven van natuurvriendelijke oevers en inhammen en het aanbrengen van nieuwe taluds. Na het plaatsen van natuurlijke beschoeiingen worden bomen en beplanting aangeplant. Als het weer meewerkt, zijn de werkzaamheden 31 maart afgerond.

NIEUWE BRUG Gelijktijdig aan de werkzaamheden van de ecologische verbindingszone wordt het smalle bruggetje over het Valleikanaal achter de tennisvereniging vernieuwd. De bestaande brug wordt gesloopt en een nieuwe, bredere brug gebouwd. De bouw van de brug start half februari. Naar verwachting is de brug begin april gereed. Tijdens de bouw is de brug geheel afgesloten en worden fietsers en voetgangers omgeleid.

INLOOPAVOND Tijdens een inloopavond op donderdag 14 januari worden beide werken door de aannemers toegelicht. Inwoners zijn welkom binnen te lopen tussen 19.00 en 20.30 uur in de kantine van Jeu de Boulesclub De Hakhorst. Aan de hand van tekeningen en een uitleg wordt een indruk gegeven van de werkzaamheden en de uitvoering.