• Gemeente Leusden

Leusden nodigt ondernemers uit voor concessie eet-werkcafé

LEUSDEN Alle Leusdense ondernemers in de catering- en restaurantbranche kunnen meedingen naar de concessie van het eet-werkcafé in het nieuw te bouwen Huis van Leusden. Dat heeft de gemeente bekend gemaakt.

In mei wordt begonnen met de bouw van het Huis van Leusden aan 't Erf 1. De begane grond wordt een ontmoetingsplek waar inwoners terecht kunnen met hun vragen over zorg, welzijn, onderwijs en gemeentelijke zaken. De gemeente Leusden, centrum voor zorg en welzijn Larikslaan2 en onderwijsorganisatie Voila krijgen er gezamenlijk een plek. Daarnaast komt er een eet-werkcafé met maximale inzet van mensen met een verstandelijke beperking.

De exploitant van het eet-werkcafé draagt zorg voor de lunchvoorziening, voorzieningen voor vergaderlunches en kleine avondmaaltijden voor gebruikers van het Huis van Leusden. Tijdens de sloop en bouwfase van Huis van Leusden wordt de voorziening voor een periode van circa anderhalf jaar gerealiseerd op de tijdelijke locatie van het gemeentehuis. Op dit moment loopt op die locatie een pilot voor het eet-werkcafé van een aantal maanden. Na afloop van deze pilot, op 1 juni, start de concessie voor de uitbating van een eet-werkcafé op de tijdelijke locatie van het gemeentehuis aan de Fokkerstraat 16 te Leusden.

MARKTVERKENNING Om tot een zo breed mogelijke marktverkenning te komen heeft de gemeente alle in de Kamer van Koophandel gevonden ondernemers in de catering- en restaurantbranche in Leusden uitgenodigd om deel te nemen. De gemeente is van plan om, voorafgaand aan het verlenen van de concessie, een marktconsultatie te houden. Met de ingewonnen kennis en informatie wordt vervolgens het selectieproces ingezet. De intentie is om per 1 juni 2017 een concessie af te sluiten met een looptijd van vijf jaar met optioneel twee verlengingen van twee jaar elk.