• Frits van Breda

Leusden kiest voor beperkte bouw

LEUSDEN De gemeenteraad is unaniem akkoord gegaan met de twee lijvige documenten die beschrijven hoe Leusden er in de toekomst uit gaan zien. Aan de twee visies, één over het 'stedelijk-' en één over het 'landelijk gebied' is veel aandacht besteed. De Leusdense samenleving heeft ruimschoots de gelegenheid gehad om hun mening naar voren te brengen. Veel van de suggesties zijn terug te vinden in de beschrijving van de nabije toekomst van het dorp.

Over de inhoud van de visie werd er nauwelijks gesproken tijdens de behandeling van het betreffende agendapunt. Alle woordvoerders, inclusief die van de oppositie hadden niets dan lof voor de stukken die aan de orde waren.

John Spijkerman (D66) vond dat de documenten een goed inkijkje gaven in de ruimtelijke ordening zoals het college die voor zich zag. Leusden blijft ook in de toekomst groen, zo is duidelijk vastgelegd. De spreker noemde het landelijk gebied "ons goud" waar men zo weinig mogelijk aan moest komen. Dat er na 2025 volgens de plannen nog 750 woningen gebouwd moeten worden op plaatsen waar dat op dit ogenblik niet is toegestaan, lijkt onoverkomelijk. Waar er straks gebouwd gaat worden is een zaak voor het nieuwe college. Vóór de verkiezingen komt het onderwerp niet meer op de agenda.

Ook de woordvoerders van andere partijen complimenteerden het college. Fractievoorzitter Joost van Herpen (GroenLinks/PvdA) noemde de omgevingsvisie: "Het visitekaartje van deze raadsperiode". Hij had waardering voor het feit dat de samenleving bij het schrijven van de visie was betrokken. ,,Alle belangen zijn zorgvuldig afgewogen".

Ook de oppositie had geen kritiek op de stukken waarover een besluit genomen moest worden. Wim Vos (CDA) sprak zelfs over een visie die past bij het verkiezingsprogramma van zijn partij. Dat Leusden nu definitief gekozen heeft voor een beperkte woningbouw in de toekomst vindt ook zijn partij erg belangrijk.