• Archief BDUmedia

Leusden goed bezig met inzameling PMD afval

LEUSDEN Eind 2016 kregen de inwoners van Leusden PMD-containers voor de inzameling van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons. Twee jaar later blijkt dat Leusdenaren goed bezig zijn. In 2018 is 33 kilo PMD-afval per inwoner opgehaald.

Het PMD uit Leusden gaat eerst naar een sorteerfabriek in Rotterdam. Daar wordt het door geavanceerde installaties in verschillende zuivere plasticstromen, ijzer, aluminium en drankpakken voor de papierindustrie gescheiden, die door verschillende recyclers en grondstoffenbedrijven worden afgenomen.

CIRCULAIR Het streven is om 90% van het PMD te hergebruiken, en ook om het percentage dat gebruikt kan worden voor verpakkingen te verhogen. Het is het mooiste als er van verpakking weer verpakking wordt gemaakt: circulaire economie. Bij producenten ligt daarom een belangrijke opgave: producten verpakken met zo weinig mogelijk materiaal dat na gebruik goed te scheiden en te recyclen is. Achteraf PMD scheiden uit restafval is ook mogelijk. Echter, het percentage hergebruik is dan veel lager, van minder goede kwaliteit en het is duurder om te scheiden.

BESPARING Afval scheiden is ook goed voor de portemonnee. Hoe minder restafval, hoe goedkoper de gemeente uit is en inwoners profiteren hiervan. Men kan dit checken op het GBLT-overzicht van deze maand. Helaas zit er ook materiaal in het PMD dat er niet in thuis hoort. Deels wordt dit op de overslaglocatie verwijderd en een enkele keer is een hele vracht afgekeurd. En dat kost geld. Dekzeilen, landbouwplastics, span- en sjorbanden en piepschuim verstoren de sortering en horen niet in het PMD.

OPTIMALE SCHEIDING IS LONEND Des te beter het PMD gescheiden wordt, des te lager de afvalstoffenheffing kan zijn. Het loont dus de moeite om goed te weten wat PMD-afval is. Op www.mijnafvalwijzer.nl staat wat wel en niet hoort bij het PMD. Ezelsbruggetje; PMD staat voor Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankkartons (zoals sap- en zuivelpakken), het gaat dus altijd over verpakkingen.

Omspoelen van verpakking is niet nodig, maar het dient wel leeg te zijn. De dop kan blijven zitten, bijvoorbeeld op een melkpak. Verpakkingen van plastic met een aluminiumlaagje aan de binnenkant, zoals van chips en koffie kunnen niet gerecycled worden en zijn restafval.