• Archieffoto

Leusden gaat gesprek aan over openbaar groen

[LEUSDEN[ De gemeente heeft vorig jaar besloten te bezuinigen op de kwaliteit van het onderhoud van het openbaar groen. De gevolgen van deze bezuinigingen worden nu steeds meer zichtbaar. Dit beeld wordt versterkt doordat Leusden tegelijkertijd is gestopt met het gebruik van het chemische onkruidbestrijdingsmiddel Roundup. Inwoners hebben hun beklag gedaan over het veranderde straatbeeld door onder andere het sterk toegenomen onkruid in de beplanting en op de verharding.

Het college gaat op donderdagavond 29 september in gesprek met de gemeenteraad over het onderhoud van het openbaar groen. Bewoners zijn welkom deze avond bij te wonen. Aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis. Tijdens deze avond informeert het college de raad over de uitkomst van het tevredenheidsonderzoek 'kwaliteit onderhoud van het openbaar groen'. Dit

onderzoek is afgelopen juli via een steekproef onder 1500 huishoudens in Leusden gehouden. Aan de hand van deze uitkomst worden gedachten en ideeën uitgewisseld over mogelijke verbeteringen in het onderhoud. ,,Aan iedere verbetering zit een kostenplaatje vast. Op grond van een afweging van de kosten en de baten zullen te zijner tijd keuzes worden gemaakt", schrijft de gemeente op Facebook.