• Van links naar rechts: Jack Versluis (RAVU), Wethouder Jan Overweg, Rita van den Biggelaar (EHBO Leusden) en Ben van Middelaar (EHBO Achterveld)

    Gemeente Leusden
  • Arnoud J Spaaij

Leusden en Achterveld sluiten zich aan bij HartslagNu

LEUSDEN Met de ondertekening van een overeenkomst met de EHBO-verenigingen in Leusden en Achterveld sluit Leusden zich aan bij HartslagNu. Daarmee kunnen niet alleen hulpdiensten maar ook burgerhulpverleners worden gewaarschuwd bij een hartstilstand.

Arnoud J Spaaij

In Gezondheidscentrum De Heelkom kwamen EHBO-vereniging Achterveld, EHBO-vereniging Leusden, RAVU en gemeente Leusden woensdag 11 oktober bijeen voor een ingetogen feestelijk moment. De partijen tekenden de afspraken waarmee binnenkort, onder de noemer HartslagNu, burgerhulpverleners kunnen worden oproepen als er sprake is van een hartstilstand.

Een burgerhulpverlener is vaak eerder dan een ambulance ter plaatse. Teneinde die vrijwillers nog sneller en vaker bij een hartstilstand hulp te laten geven kan de Meldkamer Ambulancezorg, naast ambulances, ook een melding aan een groep burgerhulpverleners uit de omgeving doen. De EHBO-verenigingen gaan de vrijwilligers die daarvoor in aanmerking komen op een lijst zetten. ,,Maar'', zo vertelt wethouder Overweg, ,,ook worden de locaties van zoveel mogelijk AED's in de gemeente Leusden in kaart gebracht.''

BELANGRIJKE ROL ,,Als gemeente supporten we dit vanzelfsprekend. De taak ligt wel voornamelijk bij de EHBO-verenigingen die nu al reanimatiecursussen en instructies over het gebruik van AED's geven. Ook moeten de verenigingen dan in de toekomst waarborgen dat de AED's beschikbaar zijn en gecontroleerd worden. Ook kunnen nieuwe locaties van AED's op deze manier snel worden aangemeld als bijvoorbeeld een bedrijf besluit ook een AED aan te schaffen."

Overweg roemde woensdag in zijn toelichting de rol van de EHBO-verenigingen. Een belangrijke rol omdat er landelijk 1 op de 1000 Nederlanders een hartstilstand krijgt. ,,Dat is toch ongeveer bij dertig mensen in Leusden op jaarbasis", aldus Overweg.

Jack Versluis, algemeen directeur van de RAVU (Regionale Ambulance Voorziening Utrecht), onderstreepte dat nog eens extra en beaamde dat de rol van plaatselijke EHBO-verenigingen groot is. ,,In dorpen kent men elkaar en via de EHBO-verenigingen is het gewoon makkelijker om het netwerk van zorg bij hulpverlening uit te breiden. De veiligheid van burgers wordt op deze manier vergroot door de inzet van EHBO'ers. Als je het vergelijkt met een grote stad als bijvoorbeeld Utrecht zie je dat het daar gewoon lastiger is."

Versluis was in het algemeen positief over de verbetering van de hulpverlening. ,,Als je bedenkt dat de overlevingskans slechts 9 procent is en we met reanimatie dat enorm verbeteren. Nu is de kans in Nederland door inzet van alle hulp al 25 procent en in de regio zelfs 28 procent. We streven naar 35 tot 40 procent in de toekomst."

KEERZIJDE Hulp op lokaal niveau verhoogt de overlevingskans bij een hartstilstand dus enorm. Maar voor de hulpverlener is er ook een keerzijde. Ben van Middelaar, van de EHBO Achterveld: ,,Bij een oproep is dat vaak voor je buurvrouw of buurman. Een bekende dus. De emotionele indruk voor de vrijwilliger kan best groot zijn. Maar daarvoor hebben we ook een vangnet. Als onze EHBO'ers dat willen kunnen ze binnen de vereniging terecht voor hulp om dat te verwerken.