Leusden blijft bij standpunt over groei

LEUSDEN De negen gemeenten die samen de Regio Amersfoort vormen hebben gezamenlijk een regionale ruimtelijke visie opgesteld. Daarin wordt onder meer de verwachting uitgesproken dat er in de regio na 2030 behoefte zal zijn aan zo'n 12.000 woningen. Amersfoort, Nijkerk, Soest en Leusden zouden het merendeel van de te bouwen woningen voor hun rekening moeten nemen.

Wethouder Erik van Beurden heeft namens Leusden al te kennen gegeven dat de gemeente geen bijdrage kan leveren. In de periode tot 2025 zullen er rond de duizend woningen worden gebouwd. In de periode daarna, tot 2040, is er mogelijk ruimte voor nog eens 750 woningen. Een aantal dat niet zal bijdragen aan het oplossen van de woningbehoefte in de regio.

De Leusdense gemeenteraad wordt gevraagd op 14 december akkoord te gaan met de regionale visie. Het is duidelijk geworden dat dit niet zonder meer zal gebeuren. Een aantal raadsleden wil de absolute zekerheid dat Leusden niet gedwongen kan worden om aan de wensen van de regiogemeenten te voldoen. Tijdens de komende raadsvergadering zal duidelijk worden of wethouder van Beurden de raad kan overtuigen dat de regionale visie geen juridische status heeft en dat een Leusdens voorbehoud voldoende zal zijn.