• Picasa

Leerlingenaantal krimpt met een kwart

LEUSDEN Het college van Leusden heeft de leerlingenprognoses basisonderwijs 2014-2032 vastgesteld en gebruikt deze als input voor het vaststellen van de ruimtebehoefte van de basisscholen in Leusden en Achterveld. De prognose wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van leerlingenaantallen op de 15 basisscholen, bevolkingsgegevens en woningbouwplannen. Volgens de prognoses daalt het aantal leerlingen van 2.700 naar 2.079 in 2024, om daarna weer te stijgen naar 2.190 leerlingen. De komende 10 jaar is er sprake van een leerlingenkrimp van rond de 25 procent.