• Frits van Breda
  • Frits van Breda

'Ledlamp-operatie' maakt Leusden koploper van Nederland

LEUSDEN Er is een aanvang gemaakt met een gigantische klus in Leusden. Alle zesduizend straatlantaarns in de gemeente worden voorzien van ledverlichting. Naar verwachting is de hele operatie volgend jaar mei afgerond.

Frits van Breda

De gemeente bespaart hiermee niet alleen op het onderhoud van de straatverlichting maar voldoet ook in één klap aan de energiebesparing die is overeengekomen in de SER voor het jaar 2030. ,,Daarmee is Leusden koploper in Nederland", zegt de inmiddels gepensioneerde Ben Wassink die al in 2015, als beleidsmedewerker, de plannen in het gemeentehuis presenteerde. Per wijk wordt alle traditionele verlichting vervangen. Ook de stalen lichtmasten zullen in de loop van de tijd verdwijnen. Ze worden vervangen door veel lichtere en onderhoudsarme aluminium masten.

VERNIEUWING Dat er iets moest gebeuren aan de straatverlichting was al enige tijd duidelijk. Theo Prinsen, als ambtenaar belast met het beheer van de openbare verlichting, werd geconfronteerd met steeds stijgende kosten waar het de straatverlichting betreft. De stalen lichtmasten die vooral in de groeiperiode van Leusden zijn geplaatst worden na 40 jaar afgeschreven en moeten vervangen worden. De armaturen worden elke twintig jaar vervangen. De energiekosten stijgen nog ieder jaar. ,,Het besluit dat nu genomen is betekent een enorme verbetering", aldus de ambtenaar die medeverantwoordelijk is voor de verlichting in het dorp.

Pas sinds 2013 is de gemeente Leusden eigenaar van de openbare verlichting in Leusden. Veertig jaar geleden was de PUEM eigenaar, later de REMU en recentelijk nog CityTec. Leusden had alleen een leaseovereenkomst met deze bedrijven en betaalde elk jaar per lantaarnpaal een vast bedrag dat in 2013 opgelopen was tot 115 euro. Ook had de gemeente geen inzicht in het energieverbruik per unit. Er werd een vooraf overeengekomen bedrag betaald.

CONTRACT Inmiddels is met het bedrijf Ziut een 15-jarig contract getekend voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting. Eén van de voorwaarden was dat achthonderd armaturen geleverd moesten worden door AMFORS, het regionale leer-werkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inmiddels heeft dit bedrijf een complete bouwstraat ingericht voor de fabricage van armaturen en heeft de opdracht gekregen om alle zesduizend armaturen voor Leusden te produceren.

STORINGEN Met het aanbrengen van de ledverlichting wordt ook een 'telemanagementsysteem' in gebruik genomen. Daarmee kunnen storingen gesignaleerd en lichten gedimd worden waar dat mogelijk is. De Lockhorsterweg krijgt als primeur te maken met zogenaamde dynamische verlichting waarbij, als voorbeeld, alleen de omgeving van een voortbewegende fietser wordt verlicht. In de toekomst is met het systeem nog veel meer mogelijk omdat in de armaturen ook sensoren kunnen worden aangebracht die zaken als onder meer luchtkwaliteit, temperatuur maar ook de snelheid van weggebruikers kunnen meten.

Op www.leusden.nl is te zien wanneer, welke straat wordt voorzien van ledverlichting.