• Artist impression van 'DUAT' in een parkachtige omgeving.

Kunstproject 'een ontmoetingsplaats voor Leusdenaren'

Het in 2014 opgerichte Leusdense museum voor hedendaagse kunst, M.A.C. House Leusden, heeft als filosofie dat een kunstenaar inspiratie nodig heeft om een werk te kunnen maken én dat elk mens ook inspiratie nodig heeft in het dagelijks werk en leven.

Hans Beijer

Het museum biedt de bezoeker elke drie maanden een solo-expositie en een groepstentoonstelling aan, van nationale en internationale kunstenaars. Maar het museum doet meer. Het heeft namelijk de intentie om jaarlijks, naast eerder genoemde exposities, een project tot stand te brengen waarbij het de bedoeling is dat bezoekers een beeldend kunstenaar uit binnen- of buitenland aan het werk kunnen zien.

Zij kunnen deze kunstenaar dan vragen stellen over de realisatie van het project, de gebruikte materialen en technieken, de eventuele betekenissen in het werk en over alles wat verder eventueel ter sprake komt. Het is daarbij belangrijk dat het om een kunstenaar gaat, die bereid is om zijn of haar werk te onderbreken om in te gaan op alle vragen van bezoekers, zodat er een wisselwerking ontstaat tussen de kunstenaar, het te realiseren kunstproject, en het publiek.

\Vorig jaar vond dit kunstproject plaats op de museumlocatie zelf. De Leusdense kunstenaar Mathieu Klomp werkte toen gedurende zes weken aan de realisatie van zijn kunstwerk, de installatie/beeldengroep 'Krijger', bestaande uit twaalf menshoge sculpturen. Geïnteresseerde bezoekers grepen hun kans en traden in deze periode in contact met de kunstenaar. Ze hebben er naar eigen zeggen van genoten en er veel van opgestoken.

Deze beeldengroep is inmiddels te zien geweest in de Domkerk van Utrecht en zal binnenkort te zien zijn in het Centraal Museum. Inmiddels is nagedacht over de invulling van dit educatieve project in 2017.

PARKACHTIGE OMGEVING Voorzitter van het M.A.C. House Leusden, Margareth Degeling, heeft als mens en kunstenaar een sterk gevoel heeft bij het Leusdense landschap. Zij is dan ook erg enthousiast over haar vergevorderde ideeën over het educatief project van het museum in 2017.

Ze heeft namelijk de Nederlandse kunstenaar Ernst Kraft (Bloemendaal, 1952) bereid gevonden dit als bijzonder buitenproject te realiseren in een parkachtige omgeving in Leusden. In het kader van maatschappelijk ondernemen, is de intentie ontstaan om dit kunstwerk, na voltooiing, te schenken aan de gemeente Leusden en al haar inwoners.

Om dit project tot stand te kunnen brengen, is uiteraard medewerking nodig van de gemeente Leusden, waar het museum de plannen en technische details zal indienen in verband met het aanvragen van vergunning, een bijdrage in de materiaalkosten en dergelijke.

ERNST KRAFT Beeldend kunstenaar Ernst Kraft woont al twintig jaar in Spanje, en heeft in diverse landen permanente landschapsinstallaties op zijn naam staan, onder andere 'Het Labyrint', geplaatst naast het gebouw van de Alzheimer Stichting in Léon (Mexico), 'La Casa de las dos Chimeas' (ofwel 'Het Huis met de Twee Schoorstenen') in Santa Rosa (Argentinië) en 'El Arbol de la Vida' ('De Levensboom') in de botanische tuinen van Malaga (Spanje).

In Leusden zou het gaan om een te realiseren installatie, genaamd 'DUAT', wat staat voor de verbinding tussen hemel en aarde. Het betreft een object van beton en betonijzer in de vorm een spiraalsgewijze trap, waarvan een gedeelte zich boven en een gedeelte zich onder het aardoppervlak zal bevinden.

Weersinvloeden en de verschillende seizoenen zullen hun invloed laten gelden op de installatie, waardoor deze er steeds anders uit komt zien. De bedoeling is dat 'DUAT' op organische wijze onderdeel zal gaan uitmaken van de Leusdense omgeving en van de natuur.

ONTMOETINGSPLAATS ,,De sculptuur kan dienen als ontmoetingsplaats voor Leusdenaren, om stil te staan bij de prachtige groene omgeving'', aldus Margareth. Inmiddels heeft ze verschillende mogelijke locaties voor dit kunstwerk bezocht. Een paar plekken schieten eruit, waaronder één van de groene plantsoenen langs de Cohensteeg. ,,Hier komen dagelijks veel fietsers en wandelaars langs, zodat dit een prima plek zou kunnen zijn voor de wisselwerking tussen publiek en kunstwerk en tijdens het educatief project tussen publiek, kunstenaar en het zich ontwikkelende kunstwerk. Uiteraard zou 'DUAT' ook op een andere park locatie in Leusden gerealiseerd kunnen worden.''