Krijco wil ook automatenhal

VVD: 'Van ons mogen er wel meer in Leusden'

Frits van Breda

Enige tijd geleden kwam het concern Van der Valk met de vraag bij de gemeente of er naast het huidige hotel in Leusden een casino mocht komen. Tot dat moment was er geen verordening die dat toestond in de gemeente. Inmiddels ligt er een voorstel bij de raad met de eisen en voorwaarden die gesteld moeten worden aan de komst van een Leusdens casino.

De aanvraag van Van der Valk past geheel in de 'Speelautomatenverordening' zoals die op tafel ligt. Tijdens de donderdag gehouden informatieronde op het gemeentehuis werd duidelijk dat er nog een ander bedrijf is dat al lange tijd graag een automatenhal wil vestigen in Leusden. Drs. Jacob du Boeuff houdt zich bij het Amersfoortse bedrijf Krijco bezig met het ontwikkelen van nieuwe vestigingen. Krijco heeft al 40 jaar ervaring met speelautomaten, zo werd duidelijk tijdens de inspraakronde.

Niet alle politieke partijen, vertegenwoordigt in de gemeenteraad, staan te juichen over de komst van een automatenhal of casino in Leusden. ChristenUnie/SGP is, zoals verwacht kon worden, faliekant tegen. CDA heeft zo z'n bedenkingen maar fractievoorzitter Barto Piersma noemde een speelautomatenhal een duidelijke uitbreiding van de recreatieve voorzieningen in Leusden.

Jacob du Boeuff hield de aanwezigen voor dat in 'zijn' casino's al jarenlang een minimumleeftijd van 21 jaar geldt. Alcohol is taboe bij Krijco. "Ik heb de ervaring dat alcohol en gokken niet samengaan". Vandaar ons strikte beleid om alcohol te weren". In Amersfoort, Utrecht, Zeist, Bussum, Harderwijk en een achttal andere plaatsen in het land zijn vestigingen van Krijco te vinden. Het liefst start Krijco een casino midden in de Hamershof. "Het brengt gezelligheid in het centrum en we garanderen de veiligheid," aldus Du Boeuff.

Van der Valk wil graag een casino om de teruglopende inkomsten op te vangen. Frank Kastelijns, directeur van Gran Casino werkt nauw samen met het Leusdense hotel. Als de goedkeuring door de gemeente verleend wordt, zal hij verantwoordelijk zijn voor de realisering van het casino. Gran Casino heeft al de nodige ervaring opgedaan. Nog onlangs is een casino in Tiel geopend. "Het eerste 5 sterren casino in Nederland" aldus Frank Kastelijns.

Hij ziet het voordeel van een gokgelegenheid buiten de bebouwde kom. Mensen moeten er echt voor de deur uit en komen niet toevallig langslopen.

Frans Anten (GroenLinks/PvdA) noemde het voorstel dat op tafel lag "goed en gedegen". "Waarom is er gekozen voor maximaal één casino" zo vroeg hij zich af. Mariëlle Mellink (VVD) ging een stapje verder. Waarom niet zowel een vergunning voor Van der Valk als Krijco, was haar vraag. Wat de VVD betref mogen er zelfs meer komen als ondernemers daar brood in zien. Jacob du Boeuff van Krijco leek dat geen goed idee. Wat hem betreft is er slechts ruimte voor één casino in Leusden.

Wethouder Albert Dragt neemt even een afwachtende houding aan. Eerst moet de verordening aangenomen worden, dan pas kunnen mogelijke belangstellenden een aanvraag indienen.

Inmiddels zijn er al vier bedrijven die belangstelling hebben getoond om in Leusden een casino te starten, liet de wethouder desgevraagd weten.