• Voor winkeliers is het van belang inzicht te hebben in het koopgedrag van de consument.

    Rinus van Denderen

Koopgedrag inwoners Leusden onder de loupe

LEUSDEN De strijd om de gunst van de klant wordt alsmaar heftiger. De concurrentie, met name van internet, neem toe. Het koopgedrag van de consument is grilliger dan ooit. Een goede reden voor de Leusder Ondernemers Federatie (LOF) om, in samenwerking met de gemeente Leusden, de lokale winkeliers uit te nodigen voor een symposium.

Frits van Breda

'Wat houdt de consument bezig, wat is haar koopgedrag, waar wordt er gekocht en wat vindt de klant van de lokale winkelcentra?' waren de centrale thema's. In een overvolle raadzaal gaven twee inleiders maandagavond hun visie. Er werden niet alleen cijfers gepresenteerd. Op een interactieve en cabareteske wijze gaf een 'klantengek' tal van tips om de omzet in de winkel te verbeteren.

Inwoners van Leusden blijken hun dagelijkse boodschappen over het algemeen nog steeds in één van de vier winkelcentra te kopen. Thijs Lenderink van het onderzoekbureau I&O Research zag echter wel een verschuiving. In 2011 maakte nog geen 1 procent van de inwoners gebruik van internet om hun dagelijkse boodschappen in huis te halen. Vorig jaar was dat getal gegroeid tot iets meer dan 3 procent. Voor de niet-dagelijkse boodschappen ligt dat getal beduidend hoger. Bijna een kwart van de inwoners koopt via internet.

Ook stelde het onderzoekbureau vast dat niet veel mensen van buiten de gemeente naar Leusden komen voor hun boodschappen. Het aantal dat het onderzoekbureau telde gaf geen goed beeld van de situatie in de winkelcentra, moest de spreker erkennen. Tuincentrum Eurofleur bleek het merendeel van deze bezoekers te trekken.

Aan vijfhonderd bezoekers van de Hamershof werd gevraagd naar suggesties voor het winkelcentrum. Bovenaan het lijstje stond 'gratis parkeren', een situatie die niet snel zal veranderen. Aan de suggestie om het winkelcentrum te vernieuwen wordt inmiddels voldaan. De wens naar meer diversiteit van het aanbod zal moeilijker te vervullen zijn. Al met al kreeg de Hamershof een rapportcijfer 7,7 van de ondervraagden.

MYSTERIE SHOPPER Vorige week was er ook een 'mystery shopper' aan de slag in Leusden. Gevraagd naar zijn beroep antwoordde de onderzoeker steevast: ,,Ik ben klantengek". Voor de bijna honderd aanwezigen werd dat tijdens het symposium ook duidelijk. André Troost kende inmiddels niet alleen de winkels, maar ook tal van personeelsleden door zijn bezoekjes. Als een ervaren cabaretier hield hij de winkeliers een spiegel voor. De vraag wie de baas was in de winkel beantwoordde hij zelf. ,,De klant is de baas, die kan immers iedereen ontslaan door niet te kopen." Ook maakte hij de aanwezigen duidelijk dat klantentrouw niet meer bestaat.

Op een hilarische wijze werd duidelijk gemaakt dat de ouderwetse klantenbinding weer terug moet komen. ,,Mensen moeten je de klandizie gunnen." Tal van suggesties werden gegeven om dat te bewerkstelligen. ,,Kom achter je toonbank vandaan en toon belangstelling voor je klant", was de rode draad in zijn betoog.

Of de boodschap over is gekomen kunnen de inwoners van Leusden wellicht gaan merken.