• Archief BDUmedia

Koninklijke onderscheidingen voor broers Koning

LEUSDEN Burgemeester Bouwmeester heeft donderdag twee koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan de broers Jan en Dick Koning. Zij zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats tijdens het minisymposium van de ReachAnother Foundation bij AFAS aan de Philipsstraat in Leusden.

Jan Koning was tot zijn pensionering in 2011 werkzaam als vaatchirurg in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. Dick Koning was tot zijn pensionering werkzaam als algemeen chirurg bij het St. Charles Hospital in Bend, Oregon, Verenigde Staten. Daarnaast was hij als bijzonder hoogleraar verbonden aan het Amerikaanse en het internationale College of Surgeons.

Tijdens een werkbezoek in Ethiopië ontdekten zij dat de Ethiopische gezondheidszorg vrijwel geen behandeling en zorg bood aan pasgeborenen met een open ruggetje of waterhoofdje. In Ethiopië worden jaarlijks meer dan 30.000 kinderen geboren met deze afwijkingen en dit aantal neemt alleen maar toe. Door gebrek aan kennis, middelen en adequate voorlichting overlijden deze kinderen vaak vroegtijdig, of krijgen zij te kampen met ernstige functiestoornissen. Tot 2008 was hiervoor in Ethiopië slechts één neurochirurg werkzaam. Jan en Dick Koning trokken zich het lot van de kinderen aan en stonden deze chirurg bij met het verrichten van de noodzakelijke operaties op de neurochirurgische afdeling.

In 2008 richtte Dick Koning de ReachAnother Foundation USA op, met het doel om geld in te zamelen om kinderen in Ethiopië met dergelijke afwijkingen de kans te bieden om te blijven leven en normaal op te groeien. Met het gedoneerde geld kon de operatieafdeling een dag in het weekend beschikbaar worden gesteld voor de operaties om de door de vrijwilligers opgespoorde kinderen te opereren. Het werkterrein werd daarmee tot ver buiten de hoofdstad verlegd.

In 2010 volgde Jan Koning zijn voorbeeld en richtte de ReachAnother Foundation Nederland op. De beide fondsen werken nauw samen, hebben dezelfde visie en missie en werken in een partnerschap met de lokale bevolking en lokale neurochirurgen. Afzonderlijk en gezamenlijk zetten de beide broers zich in om de financiële middelen en vrijwillige medische en onderwijsprofessionals te werven.

De hulpverlening werd enkele jaren later uitgebreid met het ontwikkelen en versterken van onderwijsvoorzieningen aan kinderen met ontwikkelingsstoornissen zoals autisme.

Sinds de oprichting zijn er 3000 kinderen geopereerd, zijn er dertig neurochirurgen opgeleid, wordt de lokale bevolking kennis en kunde bijgebracht en zijn er voorzieningen verstrekt om lokaal de zorg voor deze kinderen te organiseren en te verrichten. Daarnaast is het nabehandelingsprogramma ontwikkeld en zijn er zogeheten Centers of Excellence opgericht die de zorg voor deze patiënten als speerpunt gaan nemen en verder zullen verspreiden over het land. Voorts organiseerden de beide broers toegang tot de overheidsorganisaties in de zorg, waarna er in 2017 preventieve programma's werden gestart. Er zijn inmiddels drie autismescholen opgericht, waarvoor schoolprogramma's zijn samengesteld en trainingen worden verzorgd door Nederlandse autisme-experts.