• De ingang van de voormalige gemeentewerf.

    Frits van Breda

Knoop doorgehakt over verkoop gemeentewerf

LEUSDEN Het voorstel om de voormalige gemeentewerf aan de Hamersveldseweg onder strikte voorwaarden te verkopen, leidde tijdens de donderdag gehouden raadsvergadering tot veel discussie. CDA en VVD hadden een amendement ingediend om gebouw en terrein 'commercieel te koop aan te bieden'.

Frits van Breda

De coalitiepartijen hielden echter vast aan het voorstel om terrein en opstal te verkopen aan degene die met het beste plan komt om er een bruisend knooppunt van duurzame activiteiten te ontwikkelen. De rentmeester van Stichting de Boom, Handert Scheffer, had voor aanvang van de discussie laten weten dat de Boom geïnteresseerd is in het perceel dat wordt aangeboden. Na schorsing van de vergadering vroegen de twee oppositiepartijen om het onderwerp van de agenda af te voeren. Wethouder Albert Dragt zag daar de noodzaak niet van in. De coalitiepartijen waren daar mee eens en steunden de voorstellen van het college.