• Jack Brandsen, wiens woning aan kampeerterrein Waterloo grenst, over de plannen: ,,Hoe kunnen twintig Tiny Houses nou goed zijn voor de natuur?''

    Marcel Koch

Kleine huisjes, grote bezwaren

LEUSDEN Het plan van Vereniging Tiny Waterloo en Landgoed Den Treek-Henschoten om twintig Tiny Houses op het voormalige militaire kampeerterrein Waterloo te realiseren, stuit bij direct omwonenden op bezwaar. Zij hebben tevens een vermoeden dat het landgoed met de gemeente onder één hoedje speelt.

Marcel Koch

De voormalige Vafamil-camping (stichting Vakantie Faciliteiten Militairen) langs de Doornseweg werd eind vorig jaar door het Rijksvastgoedbedrijf voor 805.000 euro verkocht aan Landgoed Den Treek-Henschoten. De verkoop vond plaats bij openbare inschrijving zonder voorselectie. Nadat het landgoed als hoogste bieder de koop was gegund, sloot het kort daarop met Vereniging Tiny Waterloo een huurovereenkomst af voor het gebruik van het perceel met de bedoeling om er twintig Tiny Houses (duurzaam, kleinschalig wonen) te realiseren.

Hierdoor, en de snelheid waarmee een en ander tot stand is gekomen, is bij direct omwonenden van de voormalige Defensie-camping het vermoeden ontstaan dat de gemeente voorafgaand aan de bieding, met het landgoed afspraken heeft gemaakt, aangezien het bestaande bestemmingsplan geen permanente woonbestemming toestaat. Rentmeester Wilbert Nijlant, woordvoerder van Landgoed Den Treek-Henschoten in deze, doet dit af als onzin. ,,We hebben contact gehad over de mogelijkheden van Tiny Houses. De gemeente gaf toen aan dat het bestemmingsplan dat niet toeliet, maar als er een plan op tafel zou komen, met als uitgangspunt een kwaliteitsverbetering van het gebied, er serieus naar zou worden gekeken.''
Los daarvan vrezen omwonenden een aantasting van hun woongenot als de huizen er komen.

Vereniging Tiny Waterloo heeft haar zinnen gezet op kampeerterrein Waterloo. Daar wil het twintig Tiny Houses realiseren. In het traject trekt de vereniging samen op met Landgoed Den Treek-Henschoten dat de camping vorig jaar aankocht. Direct omwonenden hebben hun bedenkingen.

Tiny Houses en natuur(ontwikkeling) gaan hand in hand op voormalige camping Waterloo. Dat publiceerde Landgoed Den Treek-Henschoten vorige week in haar online nieuwsflits over de gewenste herontwikkeling van de voormalige Defensie-camping langs de Doornseweg. Het landgoed wil met het vorig jaar aangekochte perceel van circa 5 hectare de natuur behouden en verder ontwikkelen. Om dit te kunnen financieren is in samenspraak met Vereniging Tiny Waterloo het idee ontstaan om op een deel van het terrein twintig Tiny Houses te realiseren. Hiervoor moet wel het bestaande bestemmingsplan worden gewijzigd.

Ook uit dezelfde nieuwsflits: 'zolang de natuur niet te lijden heeft van de 'ecologische footprint' van de mens, kunnen zij goed samenleven.'

Het door het landgoed verspreide enthousiasme wordt niet gedeeld door direct omwonenden van het kampeerterrein. Hun kijk op het initiatief is donkerder gekleurd. ,,Naast het gegeven dat het in strijd is met het bestemmingsplan zijn we juist bezorgd om het verloren gaan van de natuur. Hoe kunnen twintig Tiny Houses nou goed zijn voor de natuur?'', vraagt Jack Brandsen zich hardop af. Hij benadrukt: ,,We hebben helemaal niets tegen Tiny Houses en het landgoed is ons dierbaar, ikzelf maak er graag gebruik van, maar was er nou op het hele landgoed geen andere plek te vinden voor dit initiatief?

Sinds een half jaar woont Brandsen aan de Doornseweg, Zijn woning grenst aan de voormalige Defensie-camping. Ja, hij wist dat er iets achter zijn woning ging komen, zegt hij bij het openstaande toegangshek van het terrein, maar aan Tiny Houses had hij geen moment gedacht. ,,En ook nog eens twintig! Als omwonenden zijn we onaangenaam verrast. Als dit plan goedkeuring krijgt van de gemeente, krijgen we een complete woonwijk in onze achtertuin, met alle drukte van dien.''

Brandsen vermoedt dat het woongenot ernstig zal worden aangetast. ,,Bovendien vrezen we een negatieve impact op de waarde van onze woningen.'' En vast een blik in de toekomst werpend: ,,Als het terrein definitief een woonbestemming krijgt, wie weet wat ons dan nog meer te wachten staat? Wellicht besluit het landgoed te zijner tijd wel om hier villa's te bouwen?''

Volgens rentmeester Wilbert Nijlant, woordvoerder namens Landgoed Den Treek-Henschoten, is die vrees onterecht. Stellig: ,,Het is absoluut niet aan de orde. En als het landgoed die wens wel heeft, vindt er gewoon een nieuwe procedure plaats. Maar nogmaals: het landgoed heeft helemaal geen bedoelingen in die richting.''

En wat betreft de kritiek dat omwonenden een complete woonwijk in hun achtertuin krijgen, pareert hij vinniger: ,,Ze wonen zelf toch ook in een woonwijk, mag een ander daar dan niet wonen? En stel nou dat het terrein was gekocht door een campingeigenaar, wat goed mogelijk en denkbaar was geweest, dan hadden de omwonenden een fullswing camping in hun achtertuin gekregen. Zou dat niet voor meer overlast zorgen? In mijn beleving wel. De reden dat het landgoed onlangs besloten heeft om het YMCA te verplaatsen richting Henschotermeer is dat met name in de avonduren meer dan gemiddeld overlast wordt ervaren. Op een camping speelt het leven zich buiten af, dat is nu eenmaal zo.''

[Wat is de reden dat Landgoed Den Treek-Henschoten het kampeerterrein heeft gekocht?

Nijlant: ,,Het was een witte vlek binnen de eigendomsgrenzen van het landgoed. De interesse om het te kopen, speelde al enige tijd. Die kans deed zich nu voor.''

[Direct omwonenden vertelden mij dat ze niet met u in contact konden komen?

,,Vereniging Tiny Waterloo heeft direct nadat zij met het landgoed de huurovereenkomst had afgesloten de omwonenden uitgenodigd voor overleg. Dat hebben zij afgewezen, omdat zij eerst met de gemeente wilden overleggen. Dus ik vind het een beetje kinderachtig dat ze nu verkondigen dat ze niet met mij in contact kunnen komen, iedereen kan met mij in contact komen, alleen nu is het zo dat het terrein is verhuurd, dus voor de inhoudelijkheid moeten ze bij de Vereniging zijn.''

[Stel dat er geen bestemmingswijziging komt en het initiatief geen doorgang kan vinden, wat dan?

,,Dan is dat geen probleem voor Den Treek, dan blijft het gewoon een camping. Maar ik zou het ongelofelijk spijtig vinden voor de kwaliteit van het gebied.''

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met RTV Utrecht.