• Afke Rond

Kinderen veiliger naar school

ACHTERVELD Het is een verschijnsel dat bij heel veel basisscholen problemen oplevert. Ouders die hun kinderen met de auto naar en van school brengen en daarmee de verkeerssituatie rondom school onveilig maken. En het blijkt lastig om op te lossen. Toch gaan de kinderen in Achterveld nu veiliger naar en van school.

Arnoud J Spaaij

Met verkeersmaatregelen, overleg, uitleg en vooral ook bewustwording worden de problemen in Achterveld rondom de autoproblematiek bij 't Startblok de Sint Jozefschool nu aangepakt. Afke Rond legt namens de ouderraad, die de verkeersproblematiek wilde oplossen, uit waar de problemen vooral zaten bij de basisscholen. Net als bij veel andere basisscholen is het spitsuur bij het brengen en halen van kinderen door ouders die dat met de auto doen.

DAGELIJKS OBSTRUCTIES Rond vertelt dat zowel in de Walter van Amersfoortstraat ter hoogte van de Sint Jozefschool en ook aan de Jan van Arkelweg bij OBS 't Startblok dagelijks obstructies zijn. ,,Alle auto's die er parkeren ter hoogte van de scholen. Dan komen er nog van twee kanten auto's - het doorgaande verkeer (redactie) - en fietsers en dan ook nog kinderen er tussen die het hek van de school moeten vinden", legt Rond uit. Het is al jaren onoverzichtelijk, onveilig en leidt in de buurt tot ergernis.

TIJDELIJK STOPVERBOD Maar het lijkt erop dat het inmiddels een stuk beter gaat. Rond: ,,We zijn gekomen met een voorstel voor een tijdelijk stopverbod tijdens brengen en halen bij school. Dat geldt aan de Jan van Arkelweg. We zijn alle huizen langs gegaan. Iedereen stond er positief tegenover." Inmiddels zijn er borden geplaatst. Op de Jan van Arkelweg geldt nu ter hoogte van school een stopverbod tussen 8.00 uur en 9.00 uur en 14.30 uur en 15.30 uur. Maar de auto's zijn daarmee niet verdwenen. Rond: ,,Ten dele wel ten dele niet. Auto's blijven komen. Daarom hebben we kaartjes uitgedeeld aan ouders. Daarin wordt gevraagd meer te spreiden en verder te lopen. Dat gaan we verder stimuleren. Ook hebben we in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, een enquête onder ouders gehouden. Daarin hebben we gevraagd om input, bewustwording maar ook suggesties." Al met al is er dus een pakket van maatregelen en ideeën die moeten leiden tot een veiliger situatie.

ZEBRAPAD Inmiddels is er ook een eerste zebrapad over de Jan van Arkelweg aangelegd door gemeente Leusden. Wethouder Vos opende het pad samen met leerlingen van beide basisscholen. Het is de bedoeling dat er ook een dergelijke oversteekplaats komt over de Pater Stormstraat zodat ook kinderen uit de andere kant van het dorp meer veiligheid krijgen als ze lopend naar school willen. De markering voor die oversteekplaats wordt nog op een later moment aangebracht. Het zebrapad in de Jan van Arkelweg kon door stratenmakers worden aangelegd, maar in de Pater Stormstraat moet de markering op asfalt worden gebrand en daarvoor zijn droge weersomstandigheden nodig.

Met de huidige maatregelen is inmiddels veel bereikt. Rond is dan ook erg blij met het resultaat. ,,Het is tijdens halen en brengen veel overzichtelijker en veiliger", laat ze tevreden weten.