• Arnoud J Spaaij

Kerstmarkt voor wezen

ACHTERVELD De kerstmarkt in Achterveld levert veel op voor weeskinderen in Oekraïne. De samenwerking tussen Orphan's Future en WALO wordt ieder jaar intensiever. Op de achtergrond werken vele vrijwilligers om het allemaal voor elkaar te krijgen.

Arnoud J Spaaij

Orphan's Future is een Oekraïense stichting die weeskinderen begeleidt. Er zijn lesprogramma's die de kinderen zelfstandigheid en sociale vaardigheden leren en ook een thuisbasis bieden. Een jaarlijkse activiteit is een kindervakantiekamp in Ternopil. Inmiddels werkt WALO - Wisselwerking Achterveld Leusden Oekraïne - al jaren samen. Daarvoor is de opbrengst van de kerstmarkt.

KERSTSTUKJES Voor de kerstmarkt in Achterveld zijn vele vrijwilligers actief. Marie Voskuilen werkte er al jaren aan mee en draagt nu veel van haar activiteiten over. Een belangrijk deel van de opbrengst van de kerstmarkt komt uit de verkoop van kerststukjes. Voskuilen: ,,Die worden in de week voorafgaand aan de kerstmarkt, door een groep van ruim 40 vrijwilligers gemaakt."

Samen met Ina Zwambag, die het stokje van Voskuilen overneemt, werkt ze aan de voorbereidingen. ,,Veel materialen krijgen we vooraf. Snoeigroen maar ook bijvoorbeeld hedrabessen, daar bellen mensen ons voor." Zwambag maakt afhankelijk van het aanbod een aantal ontwerpen. ,,Toch moeten we ook altijd wel wat kopen. Helemaal van schenkingen kunnen we de kerststukken niet maken."

HELE ORGANISATIE De kerststukken worden gemaakt op boerderij Groot Zandbrink. ,,Ooit begonnen we ermee op de deel," verhaalt Voskuilen. ,,Toen maakten we er zo'n 40." Nu is het een hele organisatie. Verspreid over vier dagen worden maar liefst 200 kerststukken gemaakt. ,,Ja, het gaat er nu heel anders aan toe. We brengen alles zelfs met een vrachtwagen over naar de kerstmarkt." Naast de productie door vrijwilligers, maken ook scholieren kerststukjes die op de markt worden verkocht. ,,Die zijn vaak als eerste verkocht," weten de beide dames.

De kerstmarkt in Achterveld is niet meer weg te denken uit de aanloop naar kerst. Voor de bezoekers niet maar zeker ook voor de weeskinderen. In het verleden werden al diverse acties opgezet om computers, spellen en bijvoorbeeld tweedehands fietsen naar de Oekraïne te brengen.

VAKANTIEKAMPEN ,,We gebruiken de opbrengst voor kindervakantiekampen," legt Gerard van Dijk uit. Van Dijk onderhoud het contact met de medewerkers van Orphan's Future. ,,Dit jaar zijn we in overleg om daarnaast te kijken naar de realisatie van een of meerdere kassen. Daarmee kunnen allerlei zaken gerealiseerd worden en weeskinderen kunnen er hun eerste werkervaring opdoen. Dat idee is er al langer maar het was nog moeilijk uitvoerbaar. Alles moet nog vanaf de basis worden ontwikkeld. We hopen expertise te kunnen geven. Of wellicht kunnen we iemand van LTO Glaskracht Nederland naar Oekraïne sturen."

Kerstmarkt Achterveld: zondag 16 december, 11:00 - 15:00 uur, Hessenweg 325 - www.stichtingwalo.nl