• Geloven in Leusden

Kerken verenigd in gebed: elke avond een gebedsdienst

LEUSDEN De internationale Week van Gebed voor de Eenheid is dit jaar van 15 tot 22 januari. Het thema van dit jaar, "Jouw hand, mijn glimlach", roept op tot verbinding en verzoening. Ook in Leusden wordt tijdens deze week door de verschillende kerken gezamenlijk gebeden. Voor de eenheid van gelovigen, maar ook voor eenheid in de stad, in de samenleving, tussen mensen en groepen, tussen mannen en vrouwen, tussen bekenden en vreemden.

 

Meer dan twintig jaar worden gezamenlijke gebedsdiensten georganiseerd door de Protestante gemeente en de Katholieke Jozefkerk. In de Week van Gebed, maar ook in de tijd voor Kerst en Pasen. Een voorbereidingsgroep samengesteld uit pastores en musici uit de beide kerken verzorgt een mooie, evenwichtige, gezamenlijke viering. Ook dit jaar wordt de Week van Gebed gezamenlijk afgesloten op zondag 22 januari. In Leusden is er een dienst in de Marcuskerk, waarin zowel ds. M. Berends (van de PGL) als pw. A. Bottenberg (van de RK) voorgaan. In Achterveld is er een gezamenlijke dienst in de RK Sint Jozefkerk van Achterveld. Daar gaan pw. F. Kok (van de RK) en ds. M. Groen (van de PKN) samen voor.

 

ALLE GELOVIGEN Vorig jaar gingen er stemmen op om de Week van Gebed in een bredere oecumene te vieren. Ook de Gereformeerd Vrijgemaakte Koningshof en de Evangelische Gemeente (die haar diensten organiseert in De Til) wilden graag meedoen. Dit jaar wordt dat plan op een grootse manier uitgevoerd. De kerken slaan de handen in één en organiseren tijdens de Week van Gebed iedere avond om 19.00 uur een gebedsdienst in één van de kerken. Verschillende stijlen van gebed, maar dezelfde intentie: eenheid en verbinding. Daarom is iedereen welkom. De gelovigen gaan bij elkaar op bezoek en ook andere Leusdenaren zijn hartelijk welkom om mee te bidden.

 

BID MEE

Zondag 15 januari, 19.00 uur De Til

Maandag 16 januari, 19.00 uur Dorpskerk Leusden

Dinsdag 17 januari, 19.00 uur Koningshof

Woensdag 18 januari, 19.00 uur R.K. Jozefkerk Leusden

Donderdag 19 januari, 19.00 uur Koningshof

Vrijdag 20 januari, 19.00 uur Marcuskerk

Zaterdag 21 januari, 19.00 uur R.K. Jozefkerk Leusden

Zondag 22 januari, 19.00 uur De Til

GELOVEN IN LEUSDEN Dit verhaal kwam tot stand in samenwerking met Geloven in Leusden, onder auspiciën van de Raad van Kerken door de plaatselijke geloofsgemeenschappen wordt gevuld. De kerken heten alle Leusdenaren welkom in de diensten. De rubriek beoogt daarmee het kerkbezoek laagdrempeliger te maken. Reageren kan via het e-mailadres: kerkeninleusden@gmail.com. E-mailadressen en het het wekelijkse rooster van kerkaanbod vindt u op: www.rvk-leusden.nl.