• Frits van Breda
  • Frits van Breda

'Kazerne voldoet niet meer aan huidige eisen'

LEUSDEN De huidige brandweerkazerne aan de Burgemeester van der Postlaan voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Omdat er geen goede afzuiginstallatie is, blijven de dampen van de dieselmotoren lang in de garageruimte hangen. De brandweerlieden moeten zich in dezelfde ruimte verkleden. Op korte termijn moet daar verandering in komen. De kleedruimte wordt in ieder geval afgescheiden van de garage, over andere noodzakelijke maatregelen wordt nog onderzoek gedaan. "Het is niet uitgesloten dat ook de politie wordt gestationeerd in het brandweergebouw" aldus wethouder Erik van Beurden. Door het vertrek van de regionale milieupolitie uit het huidige gebouw maken nog maar enkele agenten gebruik van de huisvesting aan de Twijnderij.

Frits van Breda

Als het aan het College van B en W ligt blijft de brandweerkazerne op dezelfde plek. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat de huidige locatie de uitdrukkelijke voorkeur heeft. Vanuit het centrum van het dorp zijn bijna alle uithoeken van Leusden goed bereikbaar binnen de daarvoor geldende tijd. Twee jaar geleden is er door de gemeente en de VRU (Veiligheidsregio Utrecht) nog gekeken of de kazerne niet verplaatst moest worden vanwege de nieuwbouwplannen in de directe omgeving. De conclusie was duidelijk, De kazerne moest blijven waar hij nu staat. De brandweerkazerne is eigendom van de gemeente Leusden. Als één van de weinige gemeentes in de provincie wilde Leusden ook verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van het gebouw. De VRU huurt de accommodatie van de gemeente.

Er zal in de zeer nabije toekomst geïnvesteerd moeten worden in het gebouw. De vloer van de ruimte waarin de brandweerwagens staan is in de loop der tijden glad geworden. Er bestaat risico voor uitglijden. Ook de klimaatinstallatie voldoet niet meer aan de eisen. Of nieuwbouw, economisch gezien, wellicht goedkoper is dan het herstellen van de gebreken wordt nog nader onderzocht. Over de mogelijke verhuizing van de politie moet nog uitgebreid gesproken worden. Het politiebureau is nog niet zo oud. De gemeente is geen eigenaar van het pand en kan ook niet beslissen over de huisvesting van de politie. Wel blijkt dat het gebouw nog nauwelijks bezet wordt door politieagenten.

In de brandweerkazerne lijkt ruimte genoeg te zijn voor de Leusdense wijkagenten. De huidige (interim) postcommandant van de brandweer, Wilco Jansen, is het daar direct mee eens. ,,Het gebouw is immers onbemand", maakt hij duidelijk. Wel zijn er een aantal werkplekken beschikbaar. Zo'n vier dagen per week maken daar 1 of 2 mensen gebruik van. Ook de postcommandant komt er slechts één of twee keer per week.

In de voorjaarsnota zal het college de gemeenteraad vragen een bedrag van veertigduizend euro ter beschikking te stellen om de verschillende scenario's te inventariseren.